Omstritt fritidshus upprör nyhamnsbor

– Många nyhamnsbor tycker att huset är förfärligt och förstår inte hur man kan få bygga så här i den känsliga miljön runt hamnen, säger Bengt Astborg.

Bengt Astborg vill värna miljön runt hamnen i Nyhamnsläge, där han själv har ett av de äldsta husen.

Bengt Astborg vill värna miljön runt hamnen i Nyhamnsläge, där han själv har ett av de äldsta husen.

Bengt Astborg har under flera år varit fast bosatt i Nyhamnsläge och tillbringar numera somrarna i ett hus från 1794, ett stenkast från det omdiskuterade fritidshuset mitt emot hamnen. Tillsammans med ett par andra personer, han han bildat en liten grupp som gått igenom alla turer kring det numera upphävda bygglovet.

– Det här är en gammal kulturmiljö som det är väldigt viktigt att bevara, säger han. Jag och många med mig i byn, blir väldigt illa berörda när man får lov att bygga på det här viset.

Gruppen träffas hemma hos Bertil Saurell, som bor i Blåkulla, direkt ovanför och bakom fritidshuset. Bertil har i omgångar överklagat bygglovet och fått rätt, både i länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Idag saknar fritidshuset därför giltigt bygglov och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med en ny detaljplan för området utmed Brovägen och kring hamnen.

Bertil Saurell i Nyhamnsläge har överklagat och fått rätt i högre instans. Nu ska detaljplanen göras om. Foto: Fredrik Göransson

Bertil Saurell i Nyhamnsläge har överklagat och fått rätt i högre instans. Nu ska detaljplanen göras om. Foto: Fredrik Göransson

– Kommunen riskerar skadestånd om fastigheten måste rivas, det är därför man nu vill anpassa detaljplanen till ett hus som saknar bygglov, säger en av de andra medlemmarna i gruppen, Anders Malmsten, med ett långt yrkesliv som arkitekt bakom sig.

– Men är det verkligen ett godtagbart syfte för att initiera en ny detaljplan? Det tycker inte jag.

Under tiden som planprocessen pågår fattas inga nya beslut i ärendet och byggnadsnämnden har gett förvaltningen anstånd att ta ställning till nya bygglovsansökningar fram till den 21 augusti 2017.

– Om kommunen gör det här huset lagligt genom en detaljplaneändring, då riskerar man att andra fastighetsägare gör samma sak, säger Bengt Astborg. Ju mer man godkänner, ju svårare är det att säga nej till liknande byggen i framtiden.

I början av augusti skrev Bengt Astborg direkt till kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács och ställde tre frågor om fastigheten.

– Jag ville bland annat veta hur man kunde godkänna avstyckningen av den ursprungliga tomten, eftersom det enda syftet var att kringgå lagen, som säger att endast ett bostadshus per fastighet får finnas.

Mellan fritidshuset och den ursprungliga fastigheten finns idag en stor terass med pool. Foto: Michael Erlandsson/RC-Flygfoto

Mellan fritidshuset och den ursprungliga fastigheten finns idag en stor terass med pool. Foto: Michael Erlandsson/RC-Flygfoto

– Idag är de två fastigheterna sammanbyggda med en gemensam terrass och tomtgränsen skär rakt genom poolen. Hur kan man då säga att det handlar om två skilda fastigheter, frågar sig Bengt Astborg.

För två veckor fick han svar på sitt brev, dock inte från Péter Kovács. Istället var det planarkitekt André Persson som svarade. Han skriver att byggnadsnämnden 2011 varken ansåg att avstyckningen eller byggnaden stred mot detaljplanen. Men tillägger att man ändå utreder frågan i det pågående planarbetet, ”för att förhindra ytterligare fastighetsbildningar med negativ påverkan på kulturmiljön”.

– Jag kan inte förstå det uttalandet på något annat sätt än att kommunen erkänner att de faktiskt gjorde fel, när de inte motsatte sig avstyckningen och gav bygglov åt huset, säger Bengt Astborg.

Även Anders Malmsten reagerar kraftigt på beslutet om att få stycka av tomten.

– Det hela gick väldigt snabbt och man hörde varken grannar eller gjorde en ny detaljplan, vilket annars är det vanliga vid avstyckning, säger Anders Malmsten. Det är anmärkningsvärt, speciellt i den här känsliga miljön.

_ Min känsla är att majoriteten av nyhamnsborna tycker att det är viktigt att den gamla miljön runt hamnen bevaras, säger Bengt Astborg.

– Min känsla är att majoriteten av nyhamnsborna tycker att det är viktigt att den gamla miljön runt hamnen bevaras, säger Bengt Astborg.

Bengt Astborg upplever att kommunen av någon anledning ville dölja besluten om avstyckning och bygglov för grannarna.

– Varför skulle det annars gå så snabbt, undrar han. Och varför blev ingen av grannarna informerad om vad som var på gång?

Att stycka tomten blev aktuellt eftersom detaljplanen säger att man bara får bygga ett hus på varje tomt och fastighetsägaren inte fick riva det gamla, som är det äldsta nu bevarande huset i byn.

Efter avstyckningen fick fastighetsägaren bygglov för det stora fritidshuset, vilket upphävdes av länsstyrelsen efter att bland annat Bertil Saurell överklagat. Det första beslutet om bygglov, liksom de flesta andra i den över fyra år gamla striden, fattades inte direkt av byggnadsnämnden, utan av tjänstemän på delegation.

– Delegation får du bara använda när frågor är enkla och inte är av principiell natur, säger Anders Malmsten. Men det här ärendet är komplicerat och bygglovet visade sig även strida mot detaljplanen. Därför borde besluten aldrig ha fattats på delegation.

Hanteringen av ärendet är JO-anmält, men något beslut från Justitieombudsmannen har ännu inte kommit.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Ny detaljplan efter hård debatt

Bordlagt beslut om ny planprocess