Omdiskuterat nybygge tillbaka till nämnden

Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm har beslutat att inte pröva bygglovet för ett nybyggt sommarhus på en avstyckad fastighet på Brovägen i Nyhamnsläge. Nu hamnar ärendet istället hos byggnadsnämnden i Höganäs igen.

Det gamla huset mitt emot hamnen i Nyhamnsläge fick inte rivas, trots att ägaren ville det efter att ha köpt fastigheten. Istället totalrenoverades det, samtidigt som tomten styckades av och ett nytt hus byggdes i vinkel till den ursprungliga fastigheten. Inga grannar tillfrågades, varken när tomten styckades av eller i samband med bygglovsansökan för det nya bygget. Bygglovet beviljades, efter vissa justeringar av bygghöjden.

2013 överklagade en av grannarna ärendet till Länsstyrelsen, som upphävde bygglovet, både för att inga grannar hörts och för att man ansåg att det nya huset var en meter för högt.

Ägaren överklagade då i sin tur till Mark- och miljödomstolen i Växjö, som dock gick på samma linje som Länsstyrelsen. Efter ytterligare ett överklagande från ägaren till det omdiskuterade bygget, har nu alltså överdomstolen på Svea hovrätt beslutat att inte överhuvudtaget ta upp ärendet, som istället återremitteras till byggnadsnämnden i Höganäs.