Oframkomliga stigar ingen “nypa salt”

I ”Plan för tillgänglighet och delaktighet” skriver Höganäs kommun att ”den omgivande miljön ska anpassas efter individernas behov och inte tvärtom”, och bryter sedan flagrant mot sin egen utfästelse.

Rullstolar kan inte längre komma fram på stigarna. Foto: Bengt Silfverstrand

Fram till början av juni månad var gångstigarna på naturområdet Ärtan och Bönan framkomliga för alla. Men genom oannonserad utläggning av tonvis med grov träflis hindrades plötsligt rullstolsburna, rullatoranvändare, äldre med gångsvårigheter samt barnvagnar att ta sig fram i området.

Sedan vi efter test med rullstolar slagit larm meddelar ansvarig tjänsteperson att bristerna ska rättas till men först efter semestrarna.

Efter ny påstötning till kommunstyrelsen beklagar kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M) per telefon det inträffade och lovar att påskynda en lösning som åter gör området tillgängligt för alla. Sen kommer kovändningen.

I brev den 29 juni meddelar kommunstyrelsens förste vice ordförande Ulf Molin (C) att fyra stadsnära naturområden, varav Ärtan och Bönan är ett, inte ska tillgänglighetsanpassas eller skötas som parkområden utan att skötseln är anpassad för att gynna växt- och djurliv. På vilket sätt växt- och djurliv skulle gynnas av grov träflis får vi dock inte veta.

Till SVT Nyheter säger Ulf Molin att kritiken ska tas med en nypa salt eftersom det bara är en förening (DHR) som protesterat. Uttalandet är djupt kränkande, då det kommer från en person som är ordförande i både Kommunala funktionshinderrådet (KFR) och Kommunala Pensionärsrådet (KPR).

Om det är något som ligger dessa båda medborgargruppers intressen varmt om hjärtat så är det att bli sedda och behandlade på jämbördiga villkor med andra kommuninvånare. När Peter Schölander i samma SVT-inslag talar om behovet av att sätta gränser och säger att man aldrig kommer att tillgängliggöra leden ner till Nimis på Kullaberg, vilket ju ingen någonsin ens kommit på tanken att kräva, så utmanar han löjet.

Vi protesterar mot den diskriminering det innebär att kommunen i strid med sina egna utfästelser genom utläggning av grov träflis gör ett tidigare fullt tillgängligt naturområde otillgängligt för funktionsnedsatta, äldre och många barnfamiljer. Vi efterlyser samtidigt besked från en samlad kommunstyrelse om vilket som är kommunens officiella ståndpunkt när det gäller delaktighet och tillgänglighet i Höganäs kommun.

Bengt Silfverstrand
DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Leif Andersson
RTP – Riksföreningen Transport- och Polioskadade
Alf Wallin
Strokeföreningen Öresund