Oenighet om kommunens skolplaner

– Alliansen har noll framförhållning i skolplaneringen och det måste vi reagera mot.
Göran Lock, ett av Miljöpartiets språkrör och ledamot i kommunstyrelsen, deltog inte i tisdagens kommunstyrelsebeslut om den framtida skolsituationen i Höganäs.

Bruksskolan behöver nya lokaler. Foto: Lasse Olsson

– I Viken kommer eleverna tvingas fortsätta gå i paviljonger under flera år och snart är situationen likadan här i Höganäs, säger Göran Lock. Det är obegripligt hur man kan planera så illa.

Men kommunstyrelsens ordförande, Peter Schölander, M, tycker istället att det är Göran Lock som är obegriplig.

– Jag förstår inte vad Göran menar, säger han. Hans inställning är helt obegriplig för mig.

I samband med förra årets kulturhusutredning gjordes en kartläggning av elevantalet i Höganäs. Då insåg man att både Bruksskolan och Tornlycke är i akut behov av utbyggnad, för att klara det ökande elevantalet. Dessutom har paviljongerna på Bruksskolans C-hus dömts ut av Arbetsmiljöverket och måste ersättas.

På längre sikt behövs även en helt ny lågstadieskola i Höganäs, samtidigt som Vikenskolan nu byggs ut för 300 miljoner kronor.

– Det är akutlösningar både i Viken och i Höganäs, säger Göran Lock. Bara paviljongerna vid Vikenskolan kostar skattebetalarna sex miljoner om året i hyra och drift. Nu tvingas man hyra nya baracker även till Bruksskolan, trots att man vetat i flera år att de gamla var uttjänta.

Genom att inte delta i KS-beslutet vill MP markera mot det som man ser som bristande framförhållning från alliansens sida.

– Det är kostnader som hade kunnat undvikas om man hade planerat bättre. I kombination med det mycket eftersatta underhållet av kommunens fastigheter innebär alliansens politik tiotals extra miljoner om året i onödiga utgifter, säger Göran Lock.

Men Peter Schölander menar att det är just framförhållning som tisdagens beslut i kommunstyrelsen handlar om.

– Det är ju precis planera vi gör, för att allt ska bli rätt och vi inte ska tvingas ändra något på vägen, säger han. Istället för att välja att inte delta i beslutet, vore det lämpligt om Göran Lock berättade hur hans alternativa planering ser ut.

Höganäs kommun har under flera år haft växande befolkning som sitt främsta mål och i centralorten beräknas antalet elever 2025 ha ökat till runt 1 300, från dagens cirka 830. Tornlyckeskolan behöver drygt 100 nya elevplatser redan till hösten, ett behov som man ska klara genom befintliga paviljonger som tidigare användes av förskolan.

Bruksskolans behov är, enligt lokalutredningen som gjordes i och med planerna på en rockad mellan Bruksskolan och Kullagymnasiet, ytterligare omkring 1 800 kvm de kommande åren. På Tornlyckeskolan behövs 1 150 extra kvadratmeter redan till hösten.

En ny lågstadieskola för 350 elever i sydöstra Höganäs kan stå klar tidigast 2021 eller 2022. Efter beslut om exakt var skolan ska byggas kan detaljplanearbetet inledas.

– För att få bygga måste man ha en detaljplan och det tar minst två år att ta fram en sådan, säger Göran Lock. Men varken i Viken eller i Höganäs har man ens påbörjat det arbetet än. Man har med andra ord noll planberedskap.

– Det är elementärt för en kommun att ha koll på hur elevantalet kan komma att se ut framåt i tiden och planera utifrån det, säger Göran Lock. Men i Höganäs, där befolkningstillväxten är ett övergripande mål, verkar alliansen ha hoppats att man skulle klara en stor befolkningsökning utan att behöva bygga nya eller större skolor.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Pia Möller oroas av trångbodda skolor

Brist på skollokaler redan 2018