Nytt hus i Vattenmöllan kan dröja

– Ett nytt hus vid Vattenmöllan står högst på listan över nybyggnationer, men vi får se hur långt pengarna räcker, säger Johan Sjövall, ledamot i Krapperupsstiftelsens fastighetskommitté.

Gården har inte underhållits sen den sista hyresgästen avled. Foto: Lasse Olsson

Gården har inte underhållits sen den sista hyresgästen avled. Foto: Lasse Olsson

Mark- och miljödomstolen har fattat sitt beslut och ger nu rivningslov till den gamla, förfallna gården vid Vattenmöllan mellan Mölle och Lerhamn. Därmed går domstolen på en annan linje än byggnadsnämnden och länsstyrelsen.

– Jag kan inte säga att jag är nöjd med domen, för mig är det här det enda rimliga och självklara beslutet, säger Johan Sjövall.

Däremot får man inte rivningslov för de två stallbyggnaderna på tomten. Domstolen menar att skicket inte är lika dåligt som för boningshuset och att de därför måste bevaras och renoveras.

– Så fort domen vinner laga kraft kommer vi att påbörja rivning av huvudbyggnaden och renovering av stallet och hönshuset, säger Johan Sjövall.

Men det är inte lika säkert att en ny fastighet byggs på tomten inom den närmaste tiden.

– Vi lägger vansinnigt mycket pengar på underhåll av våra fastigheter, säger Johan Sjövall. Framför allt på det sjuttiotal vi hyr ut. Vi vill gärna bygga ett nytt hus på den här vackra tomten, men jag kan inte säga när det kan bli verklighet.

Gården ligger på vägen ner mot Vattenmöllan, mellan Krapperup och Mölle. Foto: Lasse Olsson

Gården ligger på vägen ner mot Vattenmöllan, mellan Krapperup och Mölle. Foto: Lasse Olsson

När byggnadsnämnden sade nej till rivning för drygt ett år sedan, ville man ha en diskussion med Krapperup om hur stiftelsens kulturhistoriskt värdefulla fastigheter ska bevaras i framtiden. Kritik har förts fram mot att stiftelsen låter vissa hus förfalla, för att sedan ansöka om rivningslov. Mark- och miljödomstolen slår även fast att deras beslut inte ska tas som intäkt för att bristande underhåll ska medföra lättnader vid prövning om rivningslov i framtiden.

– Vi tycker också det är olyckligt när hus bara står och förfaller, säger Johan Sjövall. Men vi måste lägga våra medel på fastigheter som är möjliga att bevara – och det tycker vi inte att huset i Vattenmöllan är.

– Att anpassa våra gamla hus till moderna hyresgästers krav kostar jättemycket och då kan vi inte lägga orimligt mycket på hus som är i så dåligt skick.

Byggnadsnämnden sade våren 2015 även nej till rivningslov för en annan av stiftelsens fastigheter, ett mindre hus på Bränneslyckevägen, mellan Mölle och Brunnby. Även det beslutet överklagades till länsstyrelsen, men registrerades aldrig som ett eget ärende.

– Jag vet inte riktigt vad som hände på länsstyrelsen, men när den här domen från mark- och miljödomstolen vunnit laga kraft, kommer vi att ta en ny diskussion med kommunen om huset på Bränneslyckevägen, säger Johan Sjövall.

Stiftelsen hoppas att kommunen nu ska ha tänkt om och ger rivningslov för det huset, som saknar kommunalt vatten och avlopp och enligt kommunen inte kan kopplas på det allmänna nätet.

– Det skulle kosta en och en halv miljon, bara att få det beboeligt, säger Johan Sjövall. Och då kan vi ändå inte få tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det är inte rimligt att lägga ner så mycket pengar på ett sådant hus.

Enligt Johan Sjövall befinner sig inga andra av stiftelsens fastigheter i farozonen för rivning.

– Inte vad jag kan se i nuläget, säger han.

Byggnadsnämnden har ännu inte bestämt om man ska överklaga domslutet till Mark- och miljööverdomstolen.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri