Nytt bibliotek i Viken ska utredas

Ulf Molin, kommunalråd för Centern, öppnar för ny diskussion om trafiksituationen runt Vikenskolan och frågan om ett bibliotek på skolan ska utredas.

Om ett år ska nya Vikenskolan börja byggas.

Om ett år ska nya Vikenskolan börja byggas.

– Vi måste utreda konsekvenserna av ett nytt bibliotek och höra vad Vikenborna vill, sade Anders Ståhl, moderat ordförande i kultur- och fritidsnämnden på kommunfullmäktiges möte på torsdagen.

Det blev en lång debatt i fullmäktige, som slutade med klartecken för att bygga en helt ny F-9-skola i Viken, en investering på 300 miljoner, vilket är Höganäs största genom tiderna. Miljöpartiet deltog inte i beslutet.

– Man pratar väldigt gärna om medborgardialog, men den kommer ofta alldeles för sent, när besluten redan är fattade, sade Göran Lock, språkrör för MP. Har till exempel Vikenborna fått vara med och bestämma var den nya skolan ska byggas?

Socialdemokraterna ville att man redan nu skulle fatta beslut om ett nytt skolbibliotek, men istället ska frågan alltså utredas.

– Jag förstår att alliansen får kalla fötter när vi lägger ett förslag om ett skolbibliotek och jag tycker att Viken är så stort att det absolut borde kunna finnas två bibliotek i byn, sade Lennart Nilsson, oppositionsråd för S.

Även trafiksituationen runt Vikenskolan och planerna att öppna fler vägar för biltrafik i området debatterades. Miljöpartiets språkrör Barbro Stigsdotter påminde om kommunens miljöprogram och ansåg att man borde prioritera cykling istället för ökad biltrafik.

Även Ulf Molin menade att trafiksituationen borde diskuteras ytterligare.

– Det gäller att ta det här ett varv till för att öka trafiksäkerheten, inte minst under byggtiden. Vi behöver även höra vad Vikenborna vill och se hur vi kan motivera skolbarnen att oftare ta sig till skolan på egen hand, istället för att bli skjutsade av sina föräldrar.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Protester mot nya bilvägar i Viken