Nytt bakslag för kulturhus i hamnen

Widdings villa och Bruksskolan framstår som de två bästa platserna för ett nytt kulturhus i Höganäs, när nu även samhällsbyggnadsförvaltningen utrett de olika alternativen. Men hamnen är fortfarande kvar i diskussionen.

Ett nytt alternativ för placering av kulturhuset är mellan stadshuset och Bruksskolan, utmed Centralgatan. illustration: Höganäs kommun

Ett nytt alternativ för placering av kulturhuset är mellan stadshuset och Bruksskolan, utmed Centralgatan. illustration: Höganäs kommun

Att Eric Ruuth och biblioteket slås samman i ett nytt, stort kulturhus i hamnen är inte längre det enda scenariot som diskuteras. Utredningen presenterar även två andra alternativ – dels att Eric Ruuth stannar kvar på Övre, dels att både Eric Ruuth och biblioteket blir kvar där de ligger idag. Det sista alternativet innebär att man enbart bygger en scenlokal på 700 kvadratmeter, antingen i anslutning till Eric Ruuth eller i närheten av biblioteket.

– Vi vill att Eric Ruuth ska vara kvar på Övre, där de bedriver en fantastiskt bra verksamhet som alla inblandade är nöjda med, säger Göran Lock, språkrör för Miljöpartiet. Då får ett nytt kulturhus plats på Widdings tomt, vilket är den klart bästa placeringen för att stärka stadskärnan.

Lennart Nilsson, socialdemokratiskt oppositionsråd, menar att resultatet av den nya utredningen innebär att det måste bli ett omtag av hela frågan.

– De moderata planerna på ett kulturhus i hamnen har en gång för alla skjutits i sank, säger han. Nu kan vi förutsättningslöst ta nya tag och diskutera de andra alternativen istället.

Den beskrivningen håller däremot inte Anders Ståhl, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, med om. Det var han som tillsammans med Péter Kovács lanserade idén om ett kulturhus i hamnen, strax före valet i september förra året.

– Som jag ser det är alla alternativ fortfarande aktuella, både vad gäller innehåll och placering, säger han.

Utredningen börjar brett med ett tjugotal olika platser i en första omgång – bland annat Folkparken, Kullagymnasiet, gamla Konsumfastigheten, Stationshuset och Sundstorget. Två alternativ – Finkeramiska och Kaptenens trädgård – faller bort först i den andra omgången och till sist återstår hamnen, Widdings villa, Västra Brorsbacke bakom höghusen och östra delen av Bruksskole-området.

Många olika platser diskuteras i utredningen. illustration: Höganäs kommun

Många olika platser diskuteras i utredningen. Illustration: Höganäs kommun

Bruksskolan nämndes som ett alternativ redan för drygt ett år sedan, när idén om ett kulturhus i Höganäs presenterades för första gången. Men då var allt fokus på en placering i hamnområdet, något som nu verkar alltmer osannolikt. Både den oberoende utredningen i somras, som gjordes av Martin Öberg på NovArk, och den nya som nu gjorts av kommunens egna tjänstemän, pekar på en rad nackdelar med ett kulturhus i hamnen.

I den nu presenterade utredningen sägs att det bästa för hamnområdet skulle vara ett hotell i kombination med en konferensanläggning – just det som invånarna i kommunen sade nej till i folkomröstningen förra våren. Utgångspunkten för kulturhuset är att det ska stärka den befintliga stadskärnan och då är inte hamnen den mest optimala placeringen, trots att det skulle finnas plats för ett stort hus där.

¬ Vår utgångspunkt har hela tiden varit att kulturhusets placering måste gynna stadskärnan och inte tvärtom, säger Göran Lock. Det är glädjande att vi nu får gehör för den tanken.

I utredningen sägs att ett kulturhus i hamnen snarare skulle skapa konkurrens mellan hamnområdet och Köpmansgatan/Storgatan, som man menar är Höganäs centrum. Inte heller platsen väster om höghusen på Brorsbacke beskrivs som ett attraktivt alternativ, trots att det även här finns gott om plats och behov av positiv utveckling och förändring.

Istället är det Bruksskolan och tomten runt Widdings villa som lyfts fram. När det gäller Bruksskolan är det inte den stora, gamla skolbyggnaden som är aktuell, utan den östra delen närmast stadshuset, där det idag är förskola och fritids. Här finns 4 000 kvadratmeter som gott och väl skulle kunna rymma bibliotek, scen med teleskopläktare, studierum, café och användbara ytor utanför huset.

Kulturhus istället för förskola och fritids - en ny idé som nu ska diskuteras. Illustration: Höganäs kommun

Kulturhus istället för förskola och fritids – en ny idé som nu ska diskuteras. Illustration: Höganäs kommun

Detta alternativ innebär dock att skolan – eller delar av den – måste flytta någon annanstans, vilket inte diskuteras närmare i utredningen.

Widdings villa var även ett av NovArks förslag till placering och det som nu lyfts fram som det bästa ur ett stadskärne-perspektiv. Eftersom markytan är begränsad och villan inte får rivas, tror man att huset måste få en källarvåning. I det här alternativet får inte heller Eric Ruuths verksamhet plats, utan blir kvar i sina nuvarande lokaler på Övre.

Widdings villa ligger mitt i Höganäs centrum. Illustration: Höganäs kommun

Widdings villa ligger mitt i Höganäs centrum. Illustration: Höganäs kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning ska kompletteras med ekonomiska kalkyler, som sätter pris på de olika varianterna av nya byggnader, samt renovering av Eric Ruuth och biblioteket. Den utredningen är dock inte klar ännu.

– Nu ska vi granska och bedöma de nya fakta vi fått, säger Péter Kovács, kommunstyrelsens ordförande och en av initiativtagarna till kulturhuset i hamnen. Först i januari ska vi försöka enas kring om vi ska bygga ett kulturhus och i så fall vad det ska innehålla och var det ska placeras.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:
De är rädda om Erik Ruuths själ
Eric Ruuths flytt ingen självklarhet
Kulturhusplaner i gungning
Dålig idé flytta biblioteket
Kulturhusenkät med en enda fråga
Bara 154 svar på kulturhusenkät

Tillbaka till nyhetsflödet