Nya höghusplaner i Viken möter kritik

– När man nu vill bygga i fem våningar är man är ju smygvägen tillbaka till sex-våningsförslaget som satte fart på Viken för några år sedan. Det kan kanske även detta förslag göra, sade en av de bybor som kom till gamla Bäckaskolan på tisdagskvällen.

Vi från Jollen mot Potatisåkerns planerade bebyggelse. Bild: Höganäs kommun

Vy från Jollen mot Potatisåkerns planerade bebyggelse. Bild: Höganäs kommun

Många av de drygt åttio Vikenbor som samlats för samrådsmöte om kommunens detaljplan av den så kallade potatisåkern, var kritiska till planerna. Potatisåkern ligger mitt emot Statoilmacken, på andra sidan Karlfärltsvägen och sträcker sig söderut längs Hälsingborgsvägen, gamla 111:an. Planförslaget 2012, som bland annat innehöll flera sexvåningshus, väckte enorma protester och drogs tillbaka.

Nu, fyra år senare, är det alltså dags att presentera det nya förslaget. Kommunen har laddat upp med de två planarkitekterna Jenny Enbuske Elsmén och Per-Erik Linders, stadsarkitekt Sverker Tingdal, planchef Mila Sladic och hela kommunledningen, förutom oppositionen.

Kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács inleder med att påminna om det förra planförslaget, som ”inte föll i god jord”. Därför vill man denna gång visa en helhet, med de nu aktuella bostäderna i kombination med det tidigare presenterade förslaget Entré Viken, som innefattar centrumområdet vid Statoilmacken och gränsar till potatisåkern.

– Vi bjöd in företag, fastighetsägare och några enskilda personer och presenterade förslaget för dem. Alla var nöjda och det fanns en samklang i åsikterna. Vi har inte gjort så här tidigare och nu vill vi höra era åsikter, sade Péter Kovács.

I hela området planerar man drygt 90 bostäder, radhus i två plan och två flerfamiljshus i fyra, alternativt fem våningar. Bild: Höganäs kommun

I hela området planerar man drygt 90 bostäder, radhus i två plan och två flerfamiljshus i fyra, alternativt fem våningar. Bild: Höganäs kommun

Planförslaget omfattar cirka 18 000 kvadratmeter åkermark som skall användas till 90–95 bostäder, med 30 lägenheter i flerfamiljshus och 60 i radhus. Flerfamiljshusen föreslås bli fyra våningar höga, med möjlighet till en vindsvåning och med en byggnadshöjd på 13 meter och 17,5 meter i nockhöjd. Kommunen har planmonopol och utformar detaljplanen, men Veidekke, som äger marken, har varit med i planeringen.

När Jenny Enbuske Elsmén förklarade att flerfamiljshusens placering längs med gamla 111:an var till för att begränsa gaturummet hördes ljudliga protester från åhörarna.

– Det här är inte ett särskilt lyckat förslag, sade Tuve Nilson från Vikens byaförening och markerade att han inte ingått i något samråd.

– Vi får ta ställning till förslaget senare, sade han.

Längs en av radhus-gatorna. bild: Höganäs kommun

Längs en av radhusgatorna. Bild: Höganäs kommun

I uppdraget står att det pågående planuppdraget från 2012 skall omstartas, i syfte att finna en bättre harmoni med Vikens karaktär, behov och framtida utveckling.

– Varför måste man bygga höghus och i så fall varför inte bara höghus? undrade någon i publiken.

Per-Erik Linders svarade att kommunen strävar efter småskalig bebyggelse, men att det också är en avvägning när man bygger på åkermark och måste utnyttja marken rationellt.

– Hur kommer det sig att man dragit igång detta projekt med höghus, när man gjort en undersökning där 2 000 Vikenbor tillfrågats och 97 procent svarade att de ville ha två- våningshus på platsen, undrade Kjell Cronert.

– Vi vänder oss emot att man försöker att ändra Vikens karaktär, menade en dam i publiken. Det behövs inga höghus för att begränsa gamla 111:ans gaturum.

Stadsarkitekt Sverker Tingdal menade att vi måste vara rädda om fina Viken och om åkermarken.

– Vi tjänstemän tycker att det här är ett bra förslag till detaljplan, sade han. Behovet av lägenheter finns och att bygga i enbart två våningar är oekonomisk markanvändning.

På frågan om man tänkt sig hyresrätter eller bostadsrätter svarade Veidekkes representant att planen är att det blir bostadsrätter i höghusen och bostadsrätter eller ägarrätter i radhusen.

Fram till 21 juni kan synpunkter på förslaget lämnas in till kommunen.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz

Läs även:

Få protester mot nytt förslag i Viken

Bytorg ny idé för Vikens centrum