Nya förslag på höghus i hamnen

Kvickbadet och hamnen i Höganäs. Foto: Anders Malmsten

Kvickbadet och hamnen i Höganäs.
Foto: Anders Malmsten

Skulpturpark, marint center, isbana, och restauranger, det är några av förslagen för Höganäs hamnplan när kommunen ville ha in folks önskemål för hamnens framtid. Och trots att en folkomröstning med knapp majoritet sade nej till höghusbygge finns flera som föreslår just höghusbygge på platsen. Skam den som ger sig.

Men det var bara 19 höganäsare som tog tillfället i akt att lämna förslag i samband med den visionsutställning som visats i biblioteket under sommaren och som marknadsförts stort av kommunen. Politiker och tjänstemän hade hoppats på långt fler förslag.

Här är förslagen:

*Glashus, kanaler, läskydd, solbänkar och en träffpunkt öppen för alla, föreslår en.

*Förläng strandlinjen söderut, tycker en annan.

*En tredje föreslår cykelstad för barn och vattenlek.

*En fjärde föreslår tivoli och restaurangverksamhet.

Bildhamnen2*Ett förslag kommer från en grupp på sju personer som vill ha ett marint besökscentrum och havets hus. Kvartershus som kan stimulera havsforskning i Kattegatt och Öresundsregionen.

*Åtta personer vill att det ska byggas på rekreationsområdet vid hamnen.

-Bygg bostäder och parkering och ett högre punkthus med allmänna funktioner och hotell/konferens föreslås.

-Bygg endast i kvarter likt Oden och Balder.

Hamnen Höganäs-Bygg seniorboende i sex våningar. Ett kvarter med 3 våningar bibliotek samt statypark. Ett kvarter med hantverksby, marknadsstånd, turistinfo, 2,5 våning för närbutiksservice, 5 våningar för aktivitetslokal för utställningar och mötersplatser, 3 våningar trädäck med utsiktsplats.

*En invånare föreslår att man bygger ett hus utan väggar som kan användas till marknadsplats, utställningar, festplats, scen m.m. Bodar utmed sidorna av huset kan användas vid eventuella marknadsaktiviteter.

*Hotellverksamhet.

Master i hamnen*En föreslår Höganäs svar på Central Park i New York med vintertid isbelagda torg.

*Område med parkering och aktivitetsytor för evenemang så som loppis, konserter m.m.. Bostäder i 4 våningar med lokaler i botten omringat av allmän plats med grönska, torg och parkering. Restaurangverksamhet i form av flytande restaurang.

Lasse Olsson

Lasse Olsson

 

Läs också:

Höganäs hamn tillbaka på politisk agenda