Nya bilvägar minskar inte trafiken

Just nu ligger den nya omarbetade detaljplanen ute för samråd för allmänheten att ha synpunkter på. Stubbarp 37:2 m.fl Nya Vikenskolan heter den. Det kan lätt få folk att tänka att det bara handlar om Vikenskolan, men kommunens tjänstemän har (medvetet?) gömt en annan stor förändring i denna planbeskrivning, under ordet m.fl.

Planerade nya vägar, som enligt kommunen ska minska biltrafiken runt skolan. Bild: Höganäs kommun

All eloge att kommunen har lyssnat på sina invånare och på de synpunkter som inkommit vad gäller Vikenskolan, det verkar bli väldigt fint! Demokrati och samarbete så som den ska vara.

Men man vill ändå fortfarande bygga tre helt nya vägar i området runt skolan, affären, lekplatsen, idrottsfältet och tennisbanorna, trots alla protester i förra samrådet! Enligt kommunens egna svar så vill man skapa en ”trygg, funktionell och attraktiv stadsmiljö”. Stadsmiljö – i ett bostadsområde..?!? Hur tänker ni här?

Mellan affären (UP-hallen) och dess närliggande lekplats vill man till exempel bygga en av dessa tre nya vägar, och på så sätt bryta av den långa bilfria cykelleden från norra Viken till Gamla Viken, samt ta mark av ett stort grönområde, som även används av skolan och för fritidsaktiviteter. Och på så sätt bygga en ny stadsmiljö med mer trafik..? Ska det bli ett mer rättvist samhälle där de från Vikens Ry ska kunna köra bil och handla? Men de som bor på Svanebäcksvägen då? De måste ju också få öppnat upp nån väg från det hållet i sådana fall.

Kommunen skriver vidare att där ”korsningspunkter uppkommer med gata (och cykel/gångväg) kommer säkra överfarter att tillgodoses”. HUR gör man en säker överfart för en sexåring, som idag kan springa fritt i detta område?

Det är en säker miljö idag, men man vill skapa en ny gatumiljö, som även enligt trafikutredarna skapar en trafiksäkerhetsrisk. ”Trafiksäkerheten ökar något för biltrafiken, men bedöms minska något för oskyddade trafikanter, trots planerade åtgärder för att säkra låga körhastigheter bland annat då antalet konfliktpunkter med bil ökar”. Kommunen vill alltså ändå MINSKA säkerheten för invånarna, men ÖKA den för bilisterna genom att anlägga dessa tre nya vägar?

Kommunen svarar vidare att ”gatan är en viktig del i det offentliga livet” och kan ”erbjuda trivsamma mötesplatser”. Mellan barn och bilar skapas oftast inga trivsamma och trygga möten, anser vi. Både barn och bilförare tenderar att bara tänka på sig själva.. Eller ser ni det på ett annat sätt? Förklara gärna så vi förstår.

Jan Gehl, dansk arkitekt och välkänd professor i stadsplanering, skriver i sin bok ”Byer for mennesker” hur han följt utvecklingen av städer och dess invånare de senaste 50 åren. Från att ha pratat om och utgått från människan i planeringen av städer så kom helt plötsligt en ny grupp in; trafikplanerarna. Och de utgick från – biltrafiken.

När man väljer trafiklösningar är det högst väsentligt att utgå från – människan. Vilket man i dagens moderna samhällen förstår och jobbar efter. Tyvärr har Höganäs kommun missat detta och tullar på så sätt på säkerheten för sina invånare.

Kvalitet och upplevd trygghet för fotgängare är nyckelord, enligt Jan Gehl. Som också säger: ”Det är viktigt att komma ihåg, att det inte är någon naturlag, att den körande trafiken skall in på alla platser”. Kan det ligga något i detta, undrar vi?

Kommunen säger i sina svar till oroliga invånare att man ”inte har någon strävan efter att skapa en genomfartsled”. Kan ni utveckla det svaret? Om man inte vill skapa en genomfartsled, vilket ju en gata är, vad är det då man vill skapa? En ”mysig” och ”trygg” gata istället för ett mysigt och lummigt grönområde?

Genom att öppna fler flöden så anser ni att ni löser problemet med trafik vid Vikenskolan – men vi får istället bilar på fel ställen. Konsulter har en förmåga att teoretisk påstå att bilarna skall ”silas”, men i verkligheten är det stressade föräldrar som kommer att köra fortare än lämpligt.

Tacksam för svar från ansvariga tjänstemän och politiker.

Anette Johansson, med flera