Magnus ska samordna integrationen

image3 (Copy)

Magnus Thene, ny flyktingsamordnare. Foto:Hanna Thene

Kommunen har inrättat en ny tjänst som integrationskoordinator. Magnus Thene handplockades till jobbet och hoppas kunna öka förståelsen mellan flyktingar och höganäsare.

– Jag har tre olika uppgifter i min tjänst som integrationskoordinator. Den första är att samordna alla goda krafter som vill göra något för flyktingarna på de flyktingboenden vi har i kommunen. Samordna insatser från föreningslivet, kyrkan och alla frivilliga, samt sprida goda exempel.

– På det möte som Föreningen Fyren anordnade kom det t ex fram många förslag som jag nu ska gå igenom. Nu handlar det inte längre så mycket om praktiska behov, utan det är ett socialt engagemang som behövs. I Brunnby har man kommit långt med att enskilda personer tar med flyktingar i sin vardag.

Den andra uppgiften handlar om att försöka samordna de kommunala insatserna med näringslivet, SFI (svenska för invandrare), arbetsförmedlingen och andra aktörer. Få näringslivet att förstå vinsten av att erbjuda praktikplatser – inte för att erbjuda jobb, utan för att flyktingarna ska få den sociala biten, lära sig språk och sociala koder.

– Jag vill kombinera den frivilliga språkträningen med en daglig social situation på arbetsplatser. Dessutom skulle jag vilja engagera fler pensionerade lärare, speciellt mellanstadielärare, som är mycket duktiga på språkinlärning.

Den tredje uppgiften handlar om ensamkommande ungdomar. De flesta går på Kullagymnasiet, där lärarna är mycket engagerade och ger dessa elever den dagliga tryggheten. De fungerar i många fall som extra föräldrar och förebilder.

– Många borde göra ett studiebesök i de klasser dessa ungdomar går i. Det är en annan värld än en normal svensk skolmiljö. Det är mycket bättre studiero och flit och inga mobiltelefoner i sikte, möjligen för översättning, men inte annars.

Magnus uppgift blir att hjälpa till med att skapa en vettig fritidsmiljö för ungdomarna och speciellt för skolloven, då den normala strukturen försvinner.

– I sommar blir det en utmaning att ordna sommarskola med språkinlärning och praktikplatser utan att komma i konkurrens med alla ungdomar som behöver sommarjobb. Det är viktigt att inte hamna i diskussioner om särbehandling, menar Magnus Thene.

Föreningslivet spelar en stor roll i integrationen och många föreningar har bjudit in flyktingar. Magnus Thenes utmaning är att samordna insatserna och arbeta med bemötandet och hur flyktingarna kan bli delaktiga i verksamheten och i samhället.

– Upplägget är inte klart än, jag har bara arbetat här i sju dagar, men att jobba för ömsesidig förståelse är viktigt, avslutar Magnus Thene.

Magnus Thene fick förfrågan av kultur- och fritidschefen Anneli Sjöborg och kommunchefen Herman Crespin, om han ville ha den nyinrättade tjänsten.

– Det var ett svårt val att lämna mina elever samtidigt som jag tycker att det här är ett viktigt uppdrag.

Magnus är lärare och har mestadels arbetat med elever med svårigheter, elever som inte fungerat i normal skolmiljö. Han har även tagit fram kommunens nya plan för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning tillsammans med handikappkonsulenten Sylvia Månsson.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz

Läs även:

Integration – en lönsam affär för Åre