Ny ordning för förvaltningschefer

Kommunfullmäktige har beslutat att utbildnings- och socialnämnden i fortsättningen ska anställa och avskeda sina egna förvaltningschefer – istället för kommunstyrelsen, som i samråd med nämnderna sköter anställningarna idag.

– Som det ser ut nu är det svårt för nämnden att delegera till förvaltningschefen, säger Pia Möller (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Hon menar att det blir en renare och mer demokratiskt beslutsgång om de nämnder, vars ordförande inte sitter i kommunstyrelsen, själva anställer sina verksamhetschefer. Nämnden kan då delegera mer till verksamhetschefen och slipper anställa personal underställd verksamhetschefen.

Kommunchefen Herman Crispin är inte positiv till förslaget och ser problem i den egna rollen som chef över förvaltningscheferna.

Oppositionen ser farhågor om mer direkt politisk styrning, som i Landskrona där politiker anställer och avskedar förvaltningschefer på löpande band.

– Hur skall man kunna utvärdera den nya förordningen den 1 juni 2016 om man inte planerar för några förändringar, undrar Lennart Nilsson (S), oppositionsråd.

Han är rädd att det blir mer direktstyrning från nämndsordförandena nu och får med sig hela den socialdemokratiska gruppen i en reservation mot beslutet.

Kerstin Schultz