Ny debatt om kritiserade bygglov

– Byggnadsnämnden tillåter för stora avvikelser och meddelar inte grannar som man måste göra.
Göran Lock, MP, fortsatte driva frågan om kommunens bygglovshantering på fullmäktiges möte på torsdagen.

Miljöpartiets andra interpellation i frågan ställdes den här gången direkt till kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács, istället för till byggnadsnämndens ordförande Gustaf Wingårdh.

– Vi vill veta om Péter Kovács instämmer i Gustaf Wingårdhs avfärdande av kritiken eller om han är beredd att agera mot de brister som finns, sade Göran Lock.

Péter Kovács var tydlig med att han aldrig kan beordra en myndighetsnämnd att arbeta på ett visst sätt eller fatta olika beslut.

– Men jag förutsätter att lagen alltid följs och när det gäller om grannar ska höras är plan- och bygglagen solklar. Sedan finns det andra paragrafer som är öppna för tolkning och då har vi politiker som är tillsatta för att tolka den typen av ärenden.

Péter Kovács påpekade att revisorerna nu granskar bygglovshanteringen och att egenkontrollen har skärpts, på initiativ av Miljöpartiet.

– Mycket mer än så kan jag inte göra, sade han.

Just nu är det tre aktuella ärenden i Nyhamnsläge, Arild och Strandbaden som lett till JO-anmälan, anmälan till Högsta domstolen och till länsstyrelsen. Göran Lock ansåg att det krävs en förändring och att man måste ta tag i problemen på bygglovsavdelningen.

– Bygglovsenheten måste sluta mörka kontroversiella bygglov, det leder till stora problem för kommunen och är dessutom mot lagen, sade Göran Lock. Och framför allt måste man höra och meddela grannar i större omfattning än nu.

Även Lennart Nilsson var uppe i talarstolen och sade att han ville förvissa sig om att problemen löstes på ett rättssäkert sätt.

– Påståenden står mot varandra och det är inte bra. Nu har vissa ärenden kommit ändå upp till kommunstyrelsen och då vill jag känna fast mark under fötterna, när jag ska vara med och fatta beslut.

– Jag vädjar till alla att vi sätter oss ner och gemensamt försöker hitta en lösning på det här problemet.

Text: Susanne Ravani

Läs även:

Bygglovshantering som hotar demokratin

Bordlagt beslut om ny planprocess

Irriterad stämning på fullmäktigemöte