Nu väntar Bertil på politikerna

– Hur många domar krävs det innan kommunen gör som de ska?
Det undrar Bertil Saurell i Nyhamnsläge, efter att länsstyrelsen för andra gången upphäver byggnadsnämndens beslut och ger honom rätt i kritiken mot handläggningen av grannens fritidshus.

Bertil Saurell undrar när byggnadsnämnden ska komma på besök. Foto: Fredrik Göransson

Bertil Saurell undrar när byggnadsnämnden ska komma på besök. Foto: Fredrik Göransson

I samband med det nu upphävda bygglovsbeslutet, gav nämnden även planavdelningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ändring av detaljplanen, för att få fritidshuset godkänt utan avvikelse – något som upprör Bertil Saurell.

– Man borde aldrig ha gett bygglov till ett hus som så klart avviker från övrig bebyggelse, säger han. I bevarandeplanen för Nyhamnsläge står det tydligt och klart att nya hus ska anpassas till den gamla bebyggelsen.

– Nu vill man istället gå bakvägen och i efterhand godkänna ett hus genom att ändra planen, vilket jag tycker är helt fel väg att gå. Husen ska anpassas efter planen, inte tvärtom.

Även de socialdemokratiska ledamöterna i nämnden, vänder sig mot handläggningen av ärendet.

– Vi känner inte igen diskussionerna från mötet den 20 maj när vi läser protokollet, säger Per-Erik Lundberg. Där står det att detaljplanen för den berörda fastigheten måste moderniseras, så att den anpassas till rådande förhållanden. Däremot står det inte ett ord om nockhöjden, vilket var den fråga vi faktiskt diskuterade.

– Nu krävs ett rejält omtag i hela frågan, fortsätter han. Vi måste försöka göra detta rätt, ta kontakt med grannarna så att de får veta vad som händer – och få deras version av hela ärendet. Så här får det inte gå till.

I somras bestämde sig alltså Bertil Saurell för att ytterligare en gång överklaga byggnadsnämndens bygglovsbeslut för grannhuset. Trots att han vid sitt förra överklagande fått rätt ända upp i mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt.
Det senaste beslutet är den fjärde domen i ärendet och nu kritiserar länsstyrelsen kommunens hantering av två anledningar.

Det omstridda fritidshuset i Nyhamnsläge hamn. Foto. Fredrik Göransson

Det omstridda fritidshuset i Nyhamnsläge hamn. Foto. Fredrik Göransson

Dels har inte några grannar blivit hörda, varken nu eller i samband med det ursprungliga bygglovet 2011, dels motiverar inte nämnden sitt beslut, trots att det innebär en avvikelse mot planen.

– Det är anmärkningsvärt att man för andra gången låter en tjänsteman fatta beslut på delegation och inte heller nu låter berörda grannar yttra sig, säger Maria Philipsdotter Svensson, jurist på länsstyrelsens rättsenhet.

Byggnadsnämnden skriver själv i sitt beslut från i våras att bygglovet innebär en liten avvikelse mot planen, men talar inte om på vilket sätt eller vilka avvägningar man gjort inför sitt beslut.

– Det spelar ingen roll om avvikelsen bedöms vara liten eller stor, säger Maria Philipsdotter Svensson. Lagen medger inga undantag – alla berörda grannar ska få möjlighet att yttra sig och nämnden måste motivera sitt beslut.

Torsten Rosin, samhällsbyggnadschef på kommunen, medger att man brustit i sina rutiner.

– Det har skett ett misstag i den grundläggande hanteringen av ärendet och vi arbetar för att det inte ska hända igen, säger han.

Bertil Saurell tar gärna emot både tjänstemän och politiker, för att de själva på plats ska kunna se hur fritidshuset ser ut från hans tomt och höra hans syn på hela ärendet.

– De är välkomna när de vill, säger han.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:
Bertil hoppas på nytt överklagande
Snabbt beslut om omstritt tak