Nu ska Kullaberg planläggas

Sex år efter det första beslutet ska Västra Kullaberg nu planläggas, enligt ett beslut i kommunstyrelsen på onsdagen. Frågan väcktes av en motion från Miljöpartiet, som dock avslogs av mötet.

Hjortstugorna räddas inte av det nya planarbetet, de revs i höstas. Foto: Frederic Täckström

– Vi beslutade att initiera ett nytt planarbete genom områdesbestämmelser på Kullaberg, säger kommunstyrelsens ordförande, Peter Schölander, Moderaterna.

Redan 2012 beslutades att Västra Kullaberg skulle planläggas, för att rädda bebyggelsen. Men arbetet startade aldrig och i höstas revs Hjortstugorna, trots stora protester.

I den nu aktuella motionen ville MP att planarbetet för området återupptogs, men nu startar man alltså istället en ny planprocess. Miljöpartiets språkrör Göran Lock har svårt att se skillnaden.

– Att planlägga ett område handlar antingen om detaljplanering eller om att utfärda områdesbestämmelser, säger han. I motionen överlåter vi åt samhällsbyggnadsförvaltningen att välja vilken form som är mest relevant för Kullaberg, men syftet då som nu är att skydda värdefull bebyggelse.

Men Peter Schölander menar att situationen nu är annorlunda och att motionen därför måste avslås.

– Miljöpartiets motion handlade om att återuppta ett planarbete som startats under helt andra förutsättningar. Nu har situationen ändrats och därför avslogs deras motion, säger han.

Under hösten och vintern var protesterna stora när Naturvårdsverket och länsstyrelsen började riva byggnader som de ägde på Västra Kullaberg. Många debattörer ansåg att Höganäs kommun kunnat agera mer kraftfullt för att förhindra rivningarna.

– Även om staten äger Västra Kullaberg, så är är det kommunens skyldighet att skydda värdefull bebyggelse och planlägga området, säger Göran Lock. Idag står alla byggnader helt utan skydd och många av dem som Naturvårdsverket äger förfaller.

Hjortstugans veranda, nu borta för alltid. Foto: Frederic Täckström

Före kommunstyrelsemötet hade Göran Lock gjort klart att Miljöpartiet skulle rösta för återremiss till samhällsbyggnadsförvaltningen om motionen avslogs, eftersom partiet ansåg att sammanfattningen från planutskottet, som låg till grund för Alliansens förslag till beslut, innehöll en rad faktafel och därför var vilseledande.

Frågan orsakade diskussion på mötet, som fick pausas, innan man kunde gå till beslut om motionen.

Peter Schölander menar att alliansen inte kunde ställa sig bakom den, eftersom MP ville återuppta ett planarbete som initierades för sex år sedan.

– Då handlade det om att Naturvårdsverket ville stycka av 14 tomter på berget, men nu är förutsättningarna helt annorlunda och därför återupptar vi inte detta arbete, utan startar ett nytt uppdrag, säger han.

Göran Lock ansåg inte att han kunde rösta avslag på sin egen motion och samtidigt rösta för ett alliansförslag som, enligt honom, innebar exakt samma sak.

– Jag vet inte om det handlar om att det är omöjligt för Alliansen att erkänna att ett annat parti ibland kan ha rätt i vissa frågor, men resultatet blir hur som helst absurt, säger han.

– Men det viktigaste är trots allt att vi genom motionen åstadkommit ett beslut om planläggning av Västra Kullaberg och att bebyggelsen äntligen får ett vällovligt skydd, så att vi slipper fler rivningar och förfall.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri