“Nu måste alla hjälpas åt”

– Just nu har vi inget val, vi måste bara gilla läget och se till att det blir så bra som möjligt. Ingen kommun kan säga nej till att ta emot ensamkommande flyktingbarn längre.

IMG_0559

Det säger Peter Schölander, socialnämndens ordförande i Höganäs, som på kort tid fått försvara kommunens planerade boenden både vid Tornlyckeskolan och i Ingelsträde.

I Ingelsträde handlar det om att ge bostad åt åtta flyktingbarn i en lägenhet i den gamla skolan mitt i byn, som kommunen själv äger. Barnen är i 12-13-årsåldern och ska bo med personal som är på plats dygnet runt. Delar av Ingelsträde bygdeförenings styrelse uppgav att man företrädde en majoritet av föreningens medlemmar när man i veckan gick till kraftfull attack mot planerna.

– Jag har full förståelse och respekt för att människor kan känna sig oroliga, men på det här mötet var stämningen oerhört upprörd och obehaglig, säger Peter Schölander.

Efter mötet med kommunen har flera andra bybor reagerat och inte alls känt igen sig i styrelsens beskrivning av medlemmarnas åsikter. Många menar att man inte ens blivit kallade till ett medlemsmöte för att diskutera frågan, innan styrelsen gick ut och hävdade att man agerade å föreningens vägnar.

Debattartiklar och insändare har skrivits, en facebook-grupp för flyktingbarnen har bildats och frågan har delat Ingelsträdes 200 invånare i två delar.

– Man kan tycka vad man vill om flyktingströmmen till Europa och vad den innebär för Sverige, säger Peter Schölander. Men som kommunpolitiker måste jag hantera det som händer och göra det bästa av situationen.

Höganäs har ett avtal med migrationsverket om att ta hand om 20 ensamkommande barn om året. Men när det nu kommer över 1 800 ensamma barn i veckan till Sverige går det inte längre att bara ta emot dem man skrivit avtal om. Och ingen kommun kan tacka nej till att ta emot några barn.

– Nu måste alla hjälpas åt och även de kommuner som inte hade avtal med migrationsverket sedan tidigare, får vara med och dela på bördan, säger Peter Schölander. Det här är ingenting som vi i Höganäs styr över och det enda vi kan göra är att försöka organisera det så bra som möjligt.

Idag finns det tre boenden för ensamkommande barn i Kullabygden. Det största är på Simontorpsgården i Höganäs – det var planerat för 15-20 barn, men idag bor drygt 40 tonåriga pojkar där.

– 40 barn är minst 20 för många, säger Peter Schölander. Det blir ofrånkomligen stök och bråk när så många 16-17-åriga killar ska leva tillsammans på en liten yta. Det hade varit exakt samma sak när jag var i den åldern eller om det hade handlat om svenskfödda höganäspojkar.

Sverige och Europa befinner sig mitt i en flyktingsituation som är den största sedan andra världskriget. Migrationsverket uppskattar antalet asylsökande till mellan 140 000 och 190 000 i år, varav 29 000 till 40 000 ensamkommande barn. Siffrorna för nästa år är något lägre, men fortfarande betydligt högre än tidigare år.

För Höganäs – liksom för alla andra kommuner i Sverige – handlar det om att snabbt hitta boenden till de barn som kommer. Vuxna asylsökande är migrationsverkets ansvar, men de ensamkommande barnen hamnar direkt på kommunernas bord. Staten betalar för boendet, men kommunen måste hitta det.

– Först hade vi planer på att bygga en övervåning på barackerna på Simontorpsgården, säger Peter Schölander. Men vi blev snart medvetna om att det inte fungerar bra med för många barn på samma plats. Det optimala vore tio-tolv barn per boende, men nu måste vi acceptera åtminstone runt femton.

Det nya boendet vid Tornlycke ska stå klart i slutet av november.

Det nya boendet vid Tornlycke ska stå klart i slutet av november.

För att avlasta Simontorpsgården flyttar man istället den extra våningen till ett område vid Tornlyckeskolan, med inflyttning i slutet av november. De åtta barnen i Ingelsträde ska flytta in redan nästa vecka och i februari är det dags för ytterligare ett nybygge i Viken. Sedan tidigare finns två boenden i Lerberget, som fungerar utan några problem.

– Nu måste vi titta på alla möjligheter, säger Peter Schölander. Har vi lediga tomter där vi kan bygga nytt? Äger vi tomma fastigheter runt om i kommunen som skulle kunna fungera eller som kan byggas om till boenden?

Lägenheten i den gamla skolan i Ingelsträde har kommunen tidigare hyrt ut till andra hyresgäster, utan att informera byborna om några detaljer. Peter Schölander ser ingen större skillnad mot den nu aktuella situationen.

– De här åtta barnen har kommunen som sin familj och kommer att ha engagerade vuxna omkring sig dygnet runt. Varför skulle det bli ett problem för de andra byborna? Men naturligtvis vill vi informera alla grannar om vad vi planerar, säger han. Samtidigt måste man förstå att vi ofta behöver fatta snabba beslut.

Peter Schölander säger att han erbjöd bygdeföreningen att komma till Ingelsträde för att berätta om det nya boendet för de åtta barnen, men innan han hann åka dit bröt protesterna ut. Även protesterna kring boendet vid Tornlyckeskolan handlar till viss del om bristande information.

– Jag förstår att människor kan känna sig osäkra och rädda, säger han. Men vi vet inte exakt hur situationen ser ut nästa vecka eller om en månad. Vi försöker ligga steget före och inventera vilka fastigheter som skulle kunna bli aktuella och på vilka tomter vi skulle kunna bygga. Då kan vi agera snabbare när läget blir akut.

– Det absolut sämsta vi skulle kunna göra vore att sitta med armarna i kors och fylla Simontorpsgården med 70-80 tonåringar. Då skulle det verkligen bli problem och bråk.

Torsdagen den 5 november 18.00 hålls ett informationsmöte om boendet i Ingelsträde, i Stadshuset i Höganäs.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:
Rädsla för flyktingbarn
Föräldraprotest mot flyktingboende
Öppet brev till Ingelsträde bygdeförening
Skammens dag i Ingelsträde
Pålstorp, Höganäs hamn, Ingelsträde…
Öppet brev till så kallade Sverigevänner
Kort steg från ord till mord
Tänk positivt

Tillbaka till nyhetsflödet