Nersliten miljö och råttor på Brunnby asylboende

IMG_3310

En stoppad soffa som utemöbel i sommarregnet.

Det privata driftsbolaget HSRM Konsult AB med ägaren Reza Deheshjo får ca 50 000 kr om dagen, det vill säga ca en och en halv miljon i månaden från Migrationsverket. Trots detta är underhållet i fastigheten mycket eftersatt och Fyrens utsände såg själv råttor som sprang runt huset.

IMG_3312

Söndrigt, smutsigt

– Jag är säker på att Reza kommer att driva detta i botten säger Ulla Bohlin, en av de många volontärerna som hjälper flyktingarna i Brunnby.
Ulla Bohlin är också upprörd över att det trots löften inte finns några utemöbler alls för de boende. Några stoppade stolar har tagits ut och efter att ha stått ute i regn och sol bidrar deras sorgliga utseende till det nerslitna intrycket.
– Reza låter det förfalla fortsätter Ulla Bohlin och undrar vilka signaler detta sänder till de boende.

IMG_3316

Ulla Bohlin, en av volontärerna bland de asylsökandd

Kommunen har fått in klagomål på att det finns mycket råttor på anläggningen och även på att det bor för många personer på för liten yta.
Kommunens miljöavdelning gjorde en inspektion på asylboendet den 9 juni och konstaterar i sin rapport att de åtgärder som vidtagits för att bekämpa råttorna har gett resultat och bedömer därför att arbetet med råttbekämpningen är tillfredsställande i dagsläget. Däremot finner man madrasser i mycket dåligt skick som bör bytas ut och anmodar asylboendet att införskaffa madrasskydd för att minska smitto- och hygienriskerna.

IMG_3314

Eluttag som gapar tomma

Miljöavdelningen konstaterar också att ventilationen inte är tillfredsställande för de 146 som för tillfället bor på asylboendet men antar att när nuvarande avtal med Migrationsverket går ut i september 2016 återgår man troligtvis till grundavtalet som ligger på 100 platser.

IMG_3318

Pojkar leker i TV-rummet

På Migrationsverkets hemsida kan man läsa det nya avtalet som HSRM skall ingå med Migrationsverket från och med den 21 september 2016. Enligt det avtalet är Brunnby asylboende beviljade 170 platser.
– Det har vi ingen aning om, säger Höganäs miljöchef Ulf Frick när han nås av informationen om det nya avtalet. Vi skall naturligtvis följa upp detta lovar han.
Migrationsverket utgår från att driftsbolagen har sina bygglov och avtal med kommunen klara och kommunen anser att Migrationsverket har ansvar för anläggningarna.
– Det här gör att många frågor hamnar mellan stolarna, säger Ulf Frick. Vi har naturligtvis ansvar för miljö och hälsofrågor men det är inte mycket vi kan göra.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz

Text o bilder: Kerstin Schultz

Läs även:

Grillfest med syrisk dans

Undernärda flyktingbarn i Brunnby