“Nedskärningarna slår hårt mot Eric Ruuth”

Det har sagts att musikundervisningen på Eric Ruuth helt och hållet har fredats i alliansens budgetförslag. Den som påstår det har totalt missat hur vår verksamhet är uppbyggd.

Kulturhuset Eric Ruuth tvingas spara närmare 2 miljoner. Foto: Chris Bergendorff

Vår styrka ligger i samverkan mellan fritidsgårdarna och kulturskolan och att vi arbetar ihop som ett kollegium. Det är på så vis vi år efter år får utmärkelser och ligger i topp i nationella mätningar.

Det är genom samverkan i huset vi kan genomföra allt vi gör för våra barn och unga i kommunen, exempelvis MacBeth, Summerkick, Stor-sjung och ytterligare 170 evenemang per år i kommunen. De neddragningar som föreslås kommer att slå hårt mot hela huset, undervisningen inräknad.

Vi vill förtydliga att de 800 000 kronor som ska ”freda musikundervisningen” bara är en omfördelning av pengar inom Eric Ruuth. Vilket innebär att inga pengar har skjutits till utifrån. Dessutom verkar det som att neddragningar för kulturgarantin och kommunövergripande evenemang helt glömts bort i sammanhanget. Besparingarna i budgeten är alltjämt:

-Fritidsgårdarna 500 000 kronor
-Sommarverksamhet 800 000 kronor
-Kulturgarantin 400 000 kronor
-Kommunövergripande evenemang 200 000 kronor

Den totala summan av neddragningar i Eric Ruuth Kulturhus budget blir fortfarande 1,9 miljoner och inte 500 000 kronor som nämnts i tidigare artiklar i HD. Går det nya förslaget igenom blir konsekvenserna alltjämt förödande för våra barn och ungdomar.

Fyra av fem fritidsgårdar tvingas stänga, möjligheten att se professionell kultur i skola och förskola försvinner, köerna till kulturskolan växer och en verksamhet som tagit årtionden att bygga upp slås i spillror. Läs den fördjupade konsekvensanalysen på kommunens hemsida för att ta del av alla konsekvenser.

Ulf Molin säger ”Vi lånar inget till våra investeringar och kan fortsätta utveckla Höganäs i positiv riktning”. Vi ställer oss frågan: Hur ser dessa investeringar ut? Vi tycker att den viktigaste investeringen vi kan göra är i våra framtida kommuninvånare. Vi reagerar därför på förslaget att minska resurserna för våra barn och unga samtidigt som det planeras nya stora materiella investeringar i kommunen, exempelvis uppfräschning av stadskärnan.

Peter Schölander säger att budgeten ”värnar om våra barn och gamla” men det går inte att bortse från att budgeten fortfarande innebär stora neddragningar på barn och unga. Är det inte dags att se över sina prioriteringar när kommunens investeringar blir på bekostnad av barn och unga?

Är det såhär vi vill att våra skattepengar ska användas i kommunen? Om inte, visa vad ni tycker, skriv insändare, protestera, ställ frågor till politikerna. Det är inte för sent att få dem att ta sitt förnuft till fånga även om tiden börjar bli knapp! Den 11 oktober klubbas budgeten i kommunfullmäktige.

Oroliga medarbetare på Eric Ruuth Kulturhus