Naturen vår viktigaste tillgång

Stranden i Viken.

Stranden i Viken.

Att naturen är viktig, det vet vi. Det är därför det finns lagar, som även styr hur vi ska vårda och bevara våra naturtillgångar, som till exempel strandskyddslagen. Den lagen har i Viken betytt att de som haft badhytter, som havet tagit, inte får återställa dessa.
Den vackra kulturhistoriska miljön med badhytter har fått ge vika. Strandskyddet har satt de spelregler, som gäller idag.

Det finns förstås många människor som tycker att det är synd att den kulturhistoriska miljön inte får fullt utrymme. Om detta är fel eller rätt är en svår frågeställning, men i sammanhanget har bedömningar gjorts att strandskyddet har ett övergripande värde.

Nu gäller
tydligen dessa spelregler endast för privatpersoner. Höganäs Kommun har sett till att få egna spelregler och tycker att en väg nära stranden, som kräver att man förstör naturens egen strandlinje, är viktigare än den naturliga strandlinjen.

Kommunen har därför vid tidigare tillfällen gjort en väg, som idémässigt skall ta människor från i princip Helsingborg till Mölle utmed kusten, vilket självklart inte per automatik innebär i själva strandlinjen.

Redan efter den första stormen blev skadorna stora på den nya vägen, som går mellan Golfbanegränd i Viken och Lerberget och vid flera tillfällen har man därför tvingats bygga upp den på nytt. På många andra ställen går Kullaleden istället på en existerande väg, som har bättre förutsättningar att klara sig utan att blåsa sönder. Så har man bland annat gjort genom Viken. Där använder man den befintliga vägen, som även den höll på att helt stryka med vid senaste stormen.

På samma sätt skulle man naturligtvis låtit passagen förbi golfbanan gå lite högre upp, längs Höganäsvägen, där den planerade breddningen av gång- och cykelvägen kunde skapat möjligheter. Om detta har man pratat i snart tio år och det skulle inte förvåna mig om just de pengarna istället tagits i anspråk på stranden, där stormen gång på gång tagit det man byggt. Nu för tredje gången. Man kanske skulle fundera.

Utan att prata så mycket om sina idéer, står grävskoporna åter där för att nu bygga en stenbelagd väg, enligt uppgift enbart för gående och inte för cyklister. Den kloke kommer att säga att efter ett par stormar, så finns inte heller den vägen längre, om man inte vidtar åtgärder, som inte alls står i proportion till kostnaderna och nyttan.

Enligt uppgift är flera tjänstemän tveksamma. Länsstyrelsen har utifrån vissa premisser godkänt det hela, men om de verkligen vet hur det ligger till, det vet inte vi. Ingen har väl förstås frågat de boende. Man tycker väl, eftersom ingen bor på stranden, att det är ingenmansland.

Vad säger då de, som bryr sig i Viken? Någon menar att det är en fullkomligt befängd insats. En annan säger att det vore bättre att lägga pengarna på ett utegym. En tredje undrar om inte strandskyddet gäller för kommunen?

Ingen har väl frågat fåglarna heller, som har häckningstid just nu. Länsstyrelsen har enligt uppgift slagit fast att det är förbjudet att bygga mellan april och juni, men eftersom politiker inte bryr sig om människor, så varför skulle man bry sig om fåglar?

Kjell Cronert

Kjell Cronert