När medborgardialog blir ett skämt

tummar
Så är det då dags för den storslagna medborgardialogen om kulturhus i Höganäs. Nu ska vi invånare i kommunen få komma till tals och berätta vad vi tycker och vill med konst, teater, bibliotek, kulturskola, ungdomsverksamhet, offentliga mötesplatser och alla andra aktiviteter som ryms inom det vida begreppet kultur.

Politikerna ska visa att de faktiskt lärde sig någonting av Rädda Hamnens engagemang i hamnfrågan och den folkomröstning som blev resultatet – och som den styrande alliansen förlorade. Då lyssnade man aldrig på kravet om medborgardialog om hamnen och fick istället en folkomröstning på halsen.

Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef i Höganäs, slog tidigt fast att man skulle rätta sig efter de riktlinjer som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram när det gäller dialog med medborgarna. Den här gången skulle det bli seriöst och rätt.

På kommunens hemsida ligger nu det första stora och viktiga steget i dialogen – den enkät man hoppas invånarna ska svara på i sommar. Och när man väl lyckats leta reda på den, vilket är långt ifrån enkelt och kräver att man vet att den finns där, tar svaren inte lång tid att få till. Efter inledande information om kön, ålder och var man bor, återstår en enda fråga att besvara.

De styrande politikerna vill veta vad vi invånare ”vill komplettera kulturhuset med”.

Ja, vad ska vi hitta på! Sköna soffor att ligga och läsa spännande böcker i? En rolig barnhörna med mysiga kojor att gömma sig i? Extra många datorer att surfa runt på?
Många replokaler för alla som vill starta band? Ett kafé med hembakta bullar, kanske?

Att kulturhuset ska innehålla biblioteket och Eric Ruuths Kulturhus är nämligen redan fastlagt (dock inte genom beslut i vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, utan bara i kultur- och fritidsutskottet) och är därför ingenting som medborgarna ska lägga sig i eller uttrycka åsikter om. Tryggast om invånarna i vanlig ordning bara får ägna sig åt detaljerna, eller hur?

Som ett led i arbetet för att få fler kommuner och landsting att starta dialoger med invånarna, har SKL lyft fram sju extra bra exempel i det egna magasinet Medborgardialog. Där säger man bland annat att om medborgarna får en känsla av att politikerna i praktiken redan har bestämt sig, är man fel ute, därför måste dialogen ske väldigt tidigt i processen och dessutom genomföras på invånarnas villkor.

Att en stackars ensam fråga, om vad invånarna vill komplettera ett redan fastlagt kulturhus med, skulle kunna kallas för medborgardialog är helt otänkbart, när man läser SKL:s riktlinjer. Och jag vet inte om jag ska skratta eller gråta.

Har de styrande i Höganäs inte lärt sig någonting av folkomröstningen om hamnen? Eller är de bara fullständigt inkompetenta och oförmögna att ens läsa innantill i de riktlinjer de säger sig följa? Eller tror de på allvar att vi invånare känner oss delaktiga av att få ynnesten att svara på enkätens enda fråga? Och hur kan man överhuvudtaget komma på att benämna en fråga en ”enkät”!?

Tror politikerna att vi vill leka någon sorts tramsig lek med dem? Att medborgarinflytande är ett skämt, som man kan utsätta invånarna för under några varma sommarveckor, för att sedan känna att man har ryggen fri att besluta vad man vill?

Vi befinner oss hur som helst långt ifrån situationen i Upplands Väsby, där den dialog man haft med invånarna om skolan, beskrivs i SKL:s magasin och kommenteras av kommunens kommunikationsstrateg Johannes Wikman: ”Medborgarna har kunskap som kommunen behöver, men sällan har tillgång till och för att få det måste både politiker och tjänstemän kunna se olika perspektiv och våga dela makten.”

Vem tror att vi medborgare i Höganäs ska kunna förmedla värdefull kunskap genom att tala om vilka detaljer vi vill komplettera ett färdigt koncept med? Och vilka politiker och tjänstemän i den här kommunen är beredda att dela sin makt med oss? Inte de som gjort och godkänt den här enkäten i alla fall.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:
Enkät viktig del av medborgardialog
Kulturhus: Var och för vem?
Vad innebär ett kulturhus i hamnen?
Hamnen Höganäs mest centrala läge
Varför kulturhus i hamnen?
Vem älskar hamnen?
Låt inte Övre dö
Själen måste finnas kvar
Höganäs kulturpotential
Dags för Nymbergs kulturhus?
Det är modernt med kulturhus

Till enkäten:
http://www.hoganas.se/sv/Invanare/Kommun–politik/Dialog-och-synpunkter/Medborgardialog-om-kulturhus/

Till SKL:s sida om medborgardialog:
http://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/medborgardialog.372.html