Namnunderskrifter för låga hus i Viken

Listorna

Tove Mauritzon och Lena Thorsson överlämnade listorna från Viken

Tisdagen var sista dagen på samrådet för att lämna in synpunkter på detaljplanen för potatisåkern i Viken. Kommunen har presenterat en detaljplan med femvåningshus som har mötts av en våg av protester i Viken.

Tove Mauritzon och Lena Thorsson kommer till kommunen med resultatet av en enkät som ett femtiotal frivilliga samlat in bland Vikenborna. 1807 har svarat ja eller nej på frågan: ”Anser du att kommande bostadsbebyggelse i Viken ska hållas till två våningar?”  96,6 % svarade ja och 3,4 % nej.

Den snäva frågeställningen förklarar Tove och Lena med att man vill ge ett eko av den undersökning som gjordes för fyra år sedan – med 97 % röster för två vånings bebyggelse.

De refererar också till den fördjupade översiktsplanen från 2002 som säger att det är tvåvånings bebyggelse som gäller.

Tove berättar att många i Viken är väldigt ledsna efter att i helgen läst exploatören Veidekkes utannonsering av lägenheterna som kan ingå i detaljplanen som nu är ute på samråd.

Med mila2

Planchef Mila Sladic tog emot listorna

– Vi har en känsla av att det redan är bestämt med höga hus. Det är många värden som schabblas bort för att några få skall få fin utsikt. Höganäs har ingen stadsantikvarie längre så vem skall vi vända oss till för att skydda våra kulturvärden, undrar Tove Mauritzon.

– I handlingsplanen står att man skall beakta de kulturella värdena men i den aktuella detaljplanen finns inga sådana direktiv till exploatören. Länsstyrelsen anser att Viken är ett av Skånes bäst bevarade kustsamhällen och det är därför många har flyttat dit. Vi är ganska säkra på att framtida inflyttare också vill att vi skall bevara dessa värden, menar Tove Mauritzon.

Listan2

Tove Mauritzon

När man samlades till möte för att informera om enkäten och starta namninsamlingen kom också tre ledande moderater som menade att det bara är en liten högljudd grupp som är emot planerna på höga hus.

– Vi vill med dessa namnunderskrifter visa att vi är många, bara tvåhundra underskrifter från att vi kan ställa krav på folkomröstning. Det är inte vårt syfte men det kan bli, om de inte backar, avslutar Tove innan de går in och överlämnar de fint inslagna underskrifterna till planchef Mila Sladic.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz