“Myndighetsutövning ingen lekstuga”

– När politiker hanterar bygglovsfrågor så vårdslöst som i Höganäs, tar de stora risker. Det vill vi uppmärksamma med den här skrivelsen. Anders Malmsten har lämnat in en skrivelse om brister i handläggningen av bygglovsärenden till Höganäs kommun, kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Den är undertecknad av 16 Kullabygdsbor, som vill se en förändring av nämndens myndighetsutövning. … Fortsätt läsa “Myndighetsutövning ingen lekstuga”