MP vill se förslag från medborgarna

Miljöpartiet vill öka medborgarnas inflytande på politiken. Nu föreslår partiet att man inför medborgarförslag i Höganäs.

Nytt förslag för större medborgarinflytande. Illustration: Chris Bergendorff

Nytt förslag för större medborgarinflytande. Illustration: Chris Bergendorff

Medborgarförslag finns redan i 75 procent av Sveriges kommuner och innebär att kommunens invånare kan lämna in förslag både till fullmäktige och till nämnder. MP yrkar i en motion till kommunstyrelsen att det genomförs även här.

– I de kommuner där det här redan finns väcks i genomsnitt 15-20 förslag om året från medborgarna, säger språkröret Göran Lock. Av dem genomförs ungefär en tredjedel.

I Höganäs kan kommuninvånare ställa en fråga på fullmäktige, men det är inte tillräckligt, menar Miljöpartiet.

– Vi tycker att dialogen mellan politikerna och medborgarna behöver förbättras, säger Göran Lock.

Att fråga fullmäktige, innebär i praktiken att frågan ställs till en enskild politiker, som svarar. Men eftersom man inte tillåter någon replik från den frågande, blir det aldrig någon debatt.

– Med medborgarförslag skapas en helt annan dynamik i den lokala politiken, säger Göran Lock. Idéer kan kastas in i debatten utan att i förväg vara märkta med partistämpel, vilket kan leda till mer förutsättningslösa diskussioner.

Även personer under 18 år och utrikesfödda ska kunna stå bakom ett medborgarförslag och tanken är att de lämnas in digitalt, via kommunens hemsida.

– Höganäs är en kommun med engagerade och välutbildade invånare, säger Göran Lock. Jag är övertygad om att vi går miste om en mängd potentiella förbättringar, som med vårt förslag skulle kunna bli verklighet.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri