Mölle hamn kvar utan revolution

Nuvarande bodar och brandstation i Mölle. Bild: Håkan Rosenqvist

Nuvarande bodar och brandstation i Mölle. Bild: Håkan Rosenqvist

Efter flera års påtryckningar från Länsstyrelsen och stundtals häftiga diskussioner i byn, verkar det nu äntligen vara dags för en ny detaljplan för Mölle. Först ut är hamnområdet och borta är alla idéer om bostäder söder om piren. Nu handlar det mesta om att bevara det som finns och möjliggöra vissa förbättringar.

– Det här är den bästa planen jag sett, säger Joachim Persson, som suttit med i de flesta diskussionerna med kommunen. För några år sedan när man presenterade förslaget med bostäder på hamnen, var det rena lynchstämningen i byn. Efter det är allting bättre.

Joachim Persson driver Specialsportskolan i Mölle, ett företag som erbjuder en mängd olika aktiviteter på och runt Kullaberg; bland annat båtturer med RIB – snabbgående, stora gummibåtar – grottvandringar och mountainbiketurer. Han hyr både in sig i det stora hamnhuset och har en egen lokal söder om hamnplanen.

– Det absolut viktigaste är att de som bor i Mölle ska ha råd att ha verksamhet här, säger han. Jag tycker de nuvarande hyresgästerna ska få vara med och bestämma vad som ska hända med husen, om det ska byggas nytt eller renoveras.

Unn Carlsson driver Knafves café i Mölle hamn.

Unn Carlsson driver Knafves café i Mölle hamn.

Gustav Johnsson, ansvarig planarkitekt på kommunen, säger att även om planförslaget visar två nya byggnader istället för det gamla hamnhuset, så innebär inte det att något måste rivas med en gång.

– Vi vill framför allt bevara karaktären i hamnen och inte förändra så mycket, förklarar han. Planförslaget ger möjlighet till framtida utveckling och när det måste byggas nytt, vill vi att det istället blir två mindre hus på hamnplanen.

I planförslaget vill man framför allt lyfta fram hamnens två äldsta byggnader – brandstationen och ruffen. Idag skyms brandstationen i stort sett helt av hamnhuset när man står på parkeringsplatsen och det är därför man hellre vill se två byggnader, med en fri siktlinje mellan dem. Ruffen är redan idag fullt synlig från hamnplanen och berörs väldigt lite av detaljplaneförslaget.

– Att hamnhuset inte ska rivas kommer som en överraskning för mig och de andra hyresgästerna, säger Joachim Persson. Men om det är så är det naturligtvis bra. Visst kan man tycka att mycket skulle kunna bli finare i hamnen, men vi ska alla överleva på en extremt kort säsong och då finns det inget utrymme för dyra investeringar eller höga hyror.

Planförslaget innehåller även fyra till fem byggrätter på själva piren, där det idag finns tre verksamheter – Systrarna på Piren, hamnkontoret och Feskeboa. En välkommen förändring är att de verksamheterna som idag saknar vatten och avlopp får möjlighet att ansluta sig till det kommunala VA-nätet. En annan är planerna på latrintömning för båtarna i hamnen.

Gustav Johnsson, ansvarig planarkitekt

Gustav Johnsson, ansvarig planarkitekt

– En station för latrintömning kostar inte mer än mellan 60 och 100 000 kronor, säger Gustav Johnsson. Dessutom vill vi även att man bygger en spolplatta, för att kunna tvätta av båtarna på ett miljövänligare sätt i framtiden.

Som i de flesta hamnar finns det mer än ett intresse som kämpar om utrymmet och i Mölle står nog den största kampen mellan de som prioriterar hamnen och de som älskar vågorna – surfarna. Inloppet till Mölle hamn är utsatt för västlig och nordvästlig vind och mer än en historia har berättats om livsfarliga inseglingar, som lika gärna kunde slutat med båtar sönderslagna mot klipporna längs Strandvägen.

– Man får faktiskt inse att här ligger en hamn sedan mitten av 1700-talet, säger Håkan Lind, nybliven ordförande i Mölle hamnförening. Den representerar ett stort kapital och kulturarv, som måste väga betydligt tyngre än några vågsurfares nyvaknade intresse. En ny pir från Strandvägen söderut mot hamnen skulle innebära insegling från syd, sydväst istället och ge ett helt annat skydd för båtarna.

HLind

Håkan Lind, ordförande för Mölle Hamnförening

Frågan om en ny pir var högaktuell för några år sedan, men stötte på hårt motstånd och surfarna – som surfar på just de vågor hamnförespråkarna vill eliminera med en ny pir – avgick med segern. Idag pryder de dessutom kommunens turistkampanj ”Välkommen till paradiset” och har blivit en egen turistattraktion.

– Under de senaste åren har även bygdens egna ungdomar börjat surfa här och då har attityden i byn blivit bättre, säger Joachim Persson. Visst, det är en hamn som det är svårt att gå in i ibland, men varför kan det inte få vara så? Allt behöver inte vara tillrättalagt och likadant.

Det finns även de som tycker att hamnområdet borde snyggas upp, att de gamla husen borde rivas och nya byggas istället. Men på den frågan är Håkan Lind och Joachim Persson överens. Båda tycker det är tillräckligt bra som det är nu, sommaren är kort och byn kan ändå inte svälja hur många turister som helst.

Knafves Café, en restaurang beroende av vädret i Mölle.

Knafves Café, en restaurang beroende av vädret i Mölle.

– Mölle är charmigt och genuint, säger Joachim Persson. Och det kommer hit jättemycket folk på sommaren, människor som vill uppleva något annat än Båstad och som inte tycker att nya byggnader är det viktiga.

Politiker drömmer lätt om hamnar och turistorter som lever året om, men det är det ingen i Mölle som tror på en blåsig fredag i maj.

– Det här är ingen revolutionerande detaljplan, säger Håkan Lind. Men man måste inse vilka möjligheter och begränsningar som finns i Mölle. Vi ska vara glada att vi har de byggnader och verksamheter vi har här – de funkar och kräver inte större hyror än de klarar av.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren