Minska inte tillgängligheten

Frågan kring tillgängligheten vid naturområdet Ärtan och Bönan har aktualiserats sedan kommunen lagt ut grov träflis på stigarna.

Hjul av olika slag fastnar i flisen. foto: Fredrik Göransson

Syftet var gott; att stigarna inte skulle vara så leriga vid blöt väderlek. Tyvärr gör mängden träflis och de grova bitarna att områdets tillgänglighet för personer som behöver ta sig fram med rullstol eller rullator nu är helt stoppad.

Det är djupt otillfredsställande och jag uppmanar den moderatledda kommunledningen att omgående bjuda in Handikapporganisationerna för att diskutera fram en konstruktiv lösning. Dialog är en mera fruktbar metod än att utslunga mer eller mindre färgstarka uttalande mot varandra i massmedia.

Vi ska öka tillgängligheten i samhället, inte minska den!

Lennart Nilsson (S)