Metallblandat glas körs till Tyskland

Nu kan du även lägga använda metallförpackningar i samma fack som det färgade och ofärgade glaset. Höganäs är först i Sverige med ett nytt system för insamling av glas- och metallförpackningar, som körs till Tyskland för sortering och återvinning.

Fritt fram att blanda glas och metall i samma fack.

Transportsträckan blir därmed nästan 25 mil längre, jämfört med att som tidigare köra det färgsorterade glaset till Svensk Glasåtervinnings anläggning i Hammar, Askersund. Men det oroar inte de ansvariga.

– Det större avståndet påverkar inte speciellt mycket, anser Hans Eric Nilsson, Senior Advisor på kommunägda NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB. Och jag har själv varit i Tyskland och sett att återvinningen fungerar fantastiskt bra.

Flera andra kommuner, bland annat Landskrona, är också på väg att introducera den nya insamlingsmetoden och på längre sikt finns planer på att bygga upp en egen anläggning i Sverige för den här typen av återvinning.

– Att blanda färgat och ofärgat glas har fallit väl ut, säger Peter Mellgren på återvinningsföretaget TMR, som är med och utvecklar tekniken. Våra tester visar att återvinningsgraden är lika bra som med separerat glas, det är absolut ingen skillnad.

– När det gäller metallblandningen vet vi att det fungerar på många håll i norra Europa och vi kommer snart börja med egna tester.

Många kommuner runt om i landet vill frigöra nya fack i sopsorteringskärlen, bland annat för kläder, vilket återvinningsföretaget TMR tagit fasta på. Så länge materialen inte förstörs av att blandas i samma fack kan det vara en lösning och att hämta flera tunnor samtidigt optimerar transporterna.

Höganäs var först i nordvästra Skåne med de nedbrytbara kritapåsarna för komposterbart avfall och med att blanda färgat och ofärgat glas i samma fack, något som går stick i stäv med den allmänt rådande tekniken i Sverige, där glaset separeras.

Höganäs hade problem med tömningen av överfulla fack med pappersförpackningar, något som löstes genom att blanda glaset och därmed få en hel tunna för pappersförpackningarna.

– Nu kan man även lägga metall i samma fack som glaset. Sedan tippas alltihop i en kvarn med optiskt kännare som sorterar färgat och ofärgat glas, aluminium blåser iväg och plåt separeras genom magneter, förklarar kommunens renhållningschef Kaj Ling.

Att sortera blandat vitt och färgat glas är omöjligt att göra i Sverige. Foto: Mats Håkansson

Sedan ett par veckor tillbaka meddelar kommunen på sin hemsida: ”Nu kan du lägga dina metallförpackningar i samma del som du lägger ditt blandglas. När kärlet töms på återvinningsanläggningen är det en speciell maskin som delar upp metallen för sig och glaset för sig. Du kan självklart även använda den gröna backen till metall som vanligt.”

Men man har inte slagit på trumman eller gjort något utskick till abonnenterna om nyheten. Det är en medveten strategi att smyga igång blandad glas- och metallinsamling, eftersom man vill testa och utvärdera innan systemet införs över hela linjen.

På TMR, som företräder företag med producentansvar och fungerar som konsult åt kommuner, har man hittills goda erfarenheter av metoden att blanda färgat och ofärgat glas. Detsamma gäller TMR:s samarbetspartner, kommunägda NSR.

– Vi har bara bra erfarenheter av detta, säger Kim Olsson, vd på NSR, nordvästra Skånes gemensamma renhållningsbolag, som arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

Han förklarar att de har tittat på anläggningar för automatisk sortering i Belgien, Danmark och Tyskland. Glas- och metallblandningen kommer att gå till Petershagen utanför Hannover i norra Tyskland, istället för till Askersund, där man inte kan ta hand om blandningen. Den absoluta merparten av glasförpackningar i Sverige återvinns i Askersund.

NSR sköter återvinningscentralerna och hämtar avfall och förpackningar från hushållen i nordvästra Skåne. Men det är FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ansvarar för stationerna, både i Höganäs och i flertalet svenska kommuner.

FTI har en närmast monopolliknande ställning och många kommuner och regionala renhållningsbolag, bland annat Höganäs och NSR, efterlyser utveckling av nya bättre lösningar inom återvinningshanteringen. Det är här uppstickaren TMR, som idag samarbetar med ett 60-tal kommuner, kommer in som ett alternativ.

– Utvecklingen går obönhörligen mot att fler och mer material ska samlas in för återvinning. Tillsammans med kommunerna kan vi bidra till att förverkliga deras idéer, som på siktkan leda till förbättringar och färre transporter, säger Peter Mellgren på TMR. Som en mindre aktör är vi mer flexibla och lyhörda när det gäller problemlösning och önskemål från kommunerna.

Peter Wikberg

Läs även:

Äntligen slut med fluglarver