Medborgarnas förslag om hamnen

Utsiktstorn, ölsjapp, hundrastgård, turistbyrå, fler båtplatser och utgrävning av den inre hamnen, skeppshandel, galleri och konstnärsateljéer, fiskaffär, segelmakeri, marknads- och festplats under tak, bibliotek, subtropiskt badhus, promenadstråk med New York och Aten som förebild, sjöbodar för olika ändamål, kultur- och aktivitetshus, konferenscenter, labyrint, spahotell och ett Havets hus för forskning och kultur.

Snart dags för nya beslut om hamnens framtid.

Knappt 40 yttranden om hamnens framtid har kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen, efter en knapp månads medborgardialog om frågan som för fyra år sedan ledde till en folkomröstning.

Dessutom har ett drygt hundratal invånare lämnat synpunkter på det öppna mötet i Tivolihuset och runt 250 på den digitala dialogkartan på kommunens hemsida, men det resultatet har Fyren ännu inte kunnat ta del av.

Den gamla idén om en skybar, dessutom roterande, finns med bland förslagen. Nu inte på toppen av ett högt hotell, utan i ett utkikstorn, med utsikt över sundet och Kullabygden. Personen bakom förslaget skriver:

“Tornet skulle inhysa ett året-runt (kanske roterande?) caféoch/eller skybar med panoramautsikt. Högst upp ett observationsdäck, inglasat men med glasfria gluggar för att underlätta fotografering av utsikten. Det skulle locka många att ta en öl eller långdrink medan man njöt högt upp av den vida utsikten och solnedgångar, även vintertid.”

Utsiktstorn i Höganäs hamn, ett av förslagen för framtiden.

Många personer poängterar vikten av en levande båthamn som en förutsättning för området. Både Höganäs Båtsällskap och föreningen Kullens Skutseglare, som äger skolfartyget Valkyrien, vill att den lilla, inre hamnen grävs ut så att större båtar, bland annat Valkyrien, skulle kunna få hamnplats närmare land.

I sin skrivelse hänvisar Kullens Skutseglare även till hamnen i Hundestedt, längst ut på norra Själland, som man menar är ett bra exempel på hur en hamn kan förändras på ett positivt sätt.

“Här har man satsat på båtturism med bra bryggor och i hamnen har man byggt upp en samling av små hus, som används av hantverkare, konstnärer, restauranger, informationcentra mm. Man har också anlagt speciella bryggor för barnen där dom kan fiska krabbor och se på fiskar mm. Det finns även affärer nere i hamnen.”

Anders Malmsten, arkitekt som under kampanjen Rädda hamnen ritade flera olika förslag i området, återkommer med en allaktivitetshus placerat bakom Bryggan och de andra byggnaderna i hamnen. Huset är ritat med ett sluttande grästak, som kan användas av solbadare på sommaren och som kälkbacke om vintern.

Kulturhus med plats både för bilar och solbadare på taket. Illustration: Anders Malmsten

Invändigt blir den sluttande delen ett parkeringshus och i den västra delen, mot den nuvarande asfaltplanen, finns restaurang med uteservering och en variant på temat kulturhus, med flexibla utrymmen för utställningar och andra aktiviteter, även en så kallad black box.

Ytterligare ett förslag rymmer kulturhus, men här i kombination med konferenscenter och placerat i förlängningen av Storgatan, vid ingången till Kvickbadet.

“En byggnad för konferenser, konserter av olika slag, konstutställningar samt kaféer skulle göra området attraktivt året om. Nuförtiden kommer ju turister till vår region och vårt land året om inte enbart under sommaren. Min vision är ett Sydney Opera House i miniformat vid hamnen i Höganäs!”

Vissa av de invånare som valt att skriva till kommunen, tycker att hamnen är fin som den är nu och att allt som behövs är lite uppsnyggning av båtuppställningsplatserna, ett eller annat nytt café och kanske ett fiskrökeri med servering. En av dem skriver:

“Snälla, visa hänsyn och tänk på att utan båtar är hamnen inte en hamn.”

Havets Hus, ett centrum för havsfrågor i Höganäs. Illustration: Alex van de Beld.

Även idén om ett Havets Hus, som väcktes i samband med folkomröstningen, tas upp av några invånare, däribland miljöpartisten Göran Lock. Det är ett projekt som bland annat är tänkt att innehålla marinbiologisk forskning om Öresund, marint museum, utställningshall, restaurang och ett marint företagscenter, allt samlat i ett hus i hamnen med starka kopplingar till Naturum på Kullaberg.

På aprilmötet i planutskottet ska politikerna få en sammanställning av invånarnas inlämnade synpunkter och då även ta ställning till om medborgardialogen ska få en fortsättning.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri