Medborgardialog – vad är det?

Medborgardialog är ett instrument för politiker att i mellanvalsperioder löpande försöka fånga upp medborgarnas åsikter om uppkomna frågeställningar och problem, som inte direkt formulerats i partiernas valmanifest och partiprogram för den innevarande mandatperioden.

Dessa fortlöpande och varierande väljaropinioner måste vägas in i den dagliga politiska verksamheten. Den representativa demokratin kan i mellanvalsperioderna ha anmärkningsvärda brister vad beträffar respekten för och insikten om den ständigt pågående samhällsutvecklingen. I Höganäs kommun har man genom ett lovvärt initiativ försökt fånga upp medborgarnas synpunkter genom en funktion på kommunens website. Där kan man lämna sina synpunkter och åsikter till kommunen.

Tyvärr blir detta en envägskommunikation och inget äkta meningsutbyte! Hur löser man då detta med en levande och givande debatt med våra kommunpolitiker?

Upplevde för en tid sedan ett informationsmöte i Viken med hela den kommunalpolitiska panelen från höger till vänster. Ingen verkade ha kommit för att lyssna på vad vikenborna hade att säga utan alla, från vänster till höger, deklarerade att man redan innan mötet bestämt sig för ett visst alternativ.

Höganäs politiker på Bygdegården i Viken i mars.

Vad hade de då i Viken att göra?

Man får onekligen en känsla av att våra politiker är högst ovilliga att lyssna till ”gräsrötterna” och bara önskar att de skulle hålla käften och inte lägga sig i politiska processer så att självhärskande politiker inte blir störda av bruset från gräsrötterna.

Kanske är nedanstående bild ett uttryck för en kommunalpolitisk önskedröm, som kan underlätta tillvaron i stadshuset, men tyvärr blir det ett allvarligt handikapp i en en levande och vital demokrati och så vill vi absolut inte ha det.

Med huvudet i sanden.

 

Niels Karlinder
Viken

Spara

Spara