Måste Höganäs göra av med lärartjänster?

Vid utbildningsnämndens senaste möte hade förvaltningschef Liselotte Herrlin av nämnden fått i uppgift att redogöra för vilka konsekvenser det sparbeting på 3 % för 2018 och 4% för 2019 som kommunfullmäktige beslutade om i fjor får för skolorna i Höganäs kommun. I sin konsekvensbeskrivning har förvaltningen räknat fram att Höganäs skulle tvingas säga upp 33 grundskolelärare under 2018 och ytterligare 11 under 2019.

Alla i nämnden var naturligtvis djupt gripna av hur den borgerliga majoritetens sparbeting kommer att slå mot utbildningssektorn i Höganäs och den borgerliga majoriteten i nämnden försökte överträffa varandra i att förmedla vilka negativa konsekvenser detta sparbeting leder till.

Men det förunderliga är, tycker jag som sitter och lyssnar, är att det är samma borgerliga majoritet som tog detta sparbeting i fullmäktige 29 sept i fjor, som nu försöker värja sig mot de orimliga konsekvenser det får för Höganäs skolor. Många i nämnden sitter ju själva i fullmäktige och var med om att rösta igenom sparbetinget! Det skulle vara intressant att veta hur de då röstade?

Nu måste den borgerliga majoriteten bestämma sig. Ska man hålla fast vid linjen att det är svångrem som gäller, att man ska spara sig ur den ekonomiska kris som väntas i och med att skatteunderlaget beräknas minskar. Eller vill man även i framtiden ha kvar en bra skola för våra ungdomar och en god omsorg för de äldre i kommunen? Konsekvensbeskrivningarna hur detta sparbeting slår mot verksamheterna är entydiga. Man kan inte både ha kakan och äta upp den!

Vi i SD Höganäs signalerade redan vid budgetarbetet för 2016 att för att klara våra ekonomiska åtaganden måste kommunen höja skatten! Frågan jag ställer till den borgerliga majoriteten är: Hur tänker ni göra? Våra kommuninvånare vill säkert veta vilken väg ni väljer att gå?

Leif Löwegren

Ledamot i utbildningsnämnden

SD Höganäs