Manliga förebilder behövs

Är det inte dags att rikta en appell till killar i tonåren och vuxna män i Sverige att ta ansvar och vara förebilder för alla ensamkommande pojkar, när det gäller att se flickor och kvinnor som jämlika människor?

Det är första gången i historien som mer eller mindre 90 procent av alla flyktingar som kommer är män – även om orsakerna till detta är logiska. Eftersom killar och män är fysiskt och psykiskt starkare och känner sig tvungna att göra militärtjänst, blir det de som först lämnar landet för att förbereda tillvaron för sina familjemedlemmar på annan fredlig plats.

Det pratas mycket om att de ensamkommande flyktingkillarna är i puberteten och att de har en annan syn på jämlikhet och respekt för flickor och kvinnor med sig hemifrån. Det ändras givetvis inte genom att de har överskridit gränser till andra länder. Det är en utveckling, en process, som kräver hjälp från den nya omgivningen – och framför allt från manliga kontaktpersoner i det nya landet (eftersom pojkarna bara har haft manliga förebilder i landet de flytt ifrån).

Jag har funderat länge på detta och tycker att särskilt alla ensamkommande pojkar från arabvärlden behöver manliga förebilder i det nya landet och den nya kulturen.

Jag har själv i mitt kvinnoliv under 35 år i Sverige egentligen bara goda erfarenheter av killar och män här. I alla fall har jag upplevt mer jämlikhet och respekt när det gäller privatliv, jobb och idrott, än i det landet jag kom ifrån.

Erika Thalemann