Många vill hjälpa till i Ingelsträde

– Vi i Ingelsträde har alla möjligheter att ta emot de åtta barnen och ungdomarna. De är mycket välkomna och vi kommer att ta in dem i gemenskapen i byn.

På torsdagskvällens informationsmöte om boendet för åtta ensamkommande barn i Ingelsträde, klev många bybor fram och talade om att de var villiga att engagera sig och även skänka kläder och saker som pojkarna kan behöva.

Ett femtiotal bybor samlades i fullmäktigesalen i Stadshuset, som snart blev fullsatt då fler dök upp under mötet. Kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács var på plats och socialnämndens ordförande Peter Schölander berättade hur situationen i kommunen ser ut och menade att han har en uppgift att lösa som innebär ansträngningar för oss alla.

– Det är ett exceptionellt tryck av folk som flyr till Europa och det finns både en humanitär och praktisk aspekt på den här situationen, menade han.

– Kommunen har redan boenden för ensamkommande flyktingbarn på flera ställen, fortsatte han. De två i Östra och Gamla Lerberget fungerar så bra att de flesta inte ens vet att de finns. Däremot blev boendet på Simontorps gård fel, eftersom vi placerade för många unga grabbar på ett ställe. Vår ambition är att istället ha fler mindre boenden utspridda i kommunen.

Socialchefen Lena Landström informerade om att det just nu finns 64 ensamkommande barn och ungdomar i kommunen och att det kommer omkring fyra nya varje vecka. De kommer med endast en dags varsel och någon från kommunen hämtar upp dem i Malmö.

– Alla barn har skolplikt och i Höganäs är vi snabba att få barnen i skola. På boendet talar man svenska redan från början och använder bara tolk när det är viktiga saker som ska förmedlas. Barnen är duktiga och lär sig fort svenska hjälpligt.

Lena Landström gav också en bild av vad man gör på boendet. Alla barn har både en kontaktperson och en god man och de får en genomförandeplan som revideras varje halvår. Man arbetar med läxhjälp och språkträning, barnen får lära sig om svensk kultur och framför allt försöker man ge dem en meningsfull fritid.

– Alla är med i någon fritidsaktivitet och föreningarna är bra på integration. Det är viktigt att de lär sig förstå det svenska samhället och svenska seder, men även att de får fira sina egna högtider.

– Tanken är att samla de yngre ungdomarna i boendet i Ingelsträde. Där finns plats för åtta ungdomar och det kommer att finnas personal dygnet runt. Vi hoppas de kan flytta in nästa vecka, avslutade Lena Landström.

När det sedan blev fritt fram för frågor, var det slut på den lugna stämningen. Ulf Carling, bror till Max Carling som drog igång protesterna i Ingelsträde i början av veckan, begärde ordet och höll en lång monolog där han bland annat anklagade Péter Kovács för att ljuga och HD för att ha piskat upp stämningen.

Till slut avbröt Péter Kovács honom och slog fast att mötet skulle handla om information om det kommande boendet i Ingelsträde och inget annat.

Charlotte Nordström, som arbetar på kommunens boende för flyktingbarn i Östra Lerberget, fick stora applåder när hon berättade om sina erfarenheter. Någon föreslog att man skulle ordna fadderfamiljer eller fadderpersoner för de pojkar som kommer.

När sedan Ulf Carling återigen tog till orda med fortsatta anklagelser mot Péter Kovács och ville diskutera problemen och kostnaderna med den förda flyktingpolitiken, började folk röra på sig och mötet upplöstes.

Efteråt dröjde sig många kvar och Fyren frågade Fredrik Bergström vad han tyckte om kvällen.

– Det var bra att kommunen reagerade så snabbt och ordnade ett informationsmöte. Det finns ett starkt positivt engagemang i byn, som bland annat inneburit att det har bildats en Facebook-grupp för flyktingbarnen, sade han.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz

Läs även:

“Nu måste alla hjälpas åt”
Öppet brev till Ingelsträde bygdeförening
Skammens dag i Ingelsträde
“Utmaningar vi måste tackla”
“Märklig historiebeskrivning”
Pålstorp, Höganäs hamn, Ingelsträde…