Makthavare måste lyssna

I Fyren skriver Susanne Ravani i sin ledare om makthavare som inte anser sig behöva lyssna på folket: ”I mina öron hör jag maktspråk, slut på diskussionen, avfärdande av andras tankar, idéer och åsikter. Samråd? Demokrati? Nja, kanske inte ändå.”

Behövs inte dialog och samarbete när framtiden ska skapas? Illustration: Elsebeth & Anders Malmsten

Tyvärr är detta något vi fått uppleva i Höganäs ganska länge nu. Om det blir någon förändring, när Péter Kovács nu träder tillbaka, vet vi inte. Men hoppas kan man. 2009 intervjuades Péter Kovács av Joel Hördin angående Höganäs utveckling. Här följer en resumé av denna intervju.

Péter säger sig ha tagit en väldigt aktiv roll i stadsplaneringen. Redan 2005, i skriften ”Från kol till diamant” skrev han hur Höganäs ska se ut när det gäller funktion, landskap och stadssilhuett. Han säger också att det är han, inte planavdelningen, som kommer med idéerna för stadens utveckling. Planavdelningen får sedan ta fram detaljplanerna.

Det första höghuset har enligt Péter haft en ketchupeffekt. De privata entreprenörerna har stått och knackat på dörren sedan det byggdes. Han vill bygga högt för att spara grönyta och låta människor få bo med havsutsikt och anser dessutom att höga hus och hög exploateringsgrad innebär bättre ekonomi. Höganäs är idag en modern stad med ett klientel som kräver andra saker än tidigare när staden var ett brukssamhälle. Höghusen sätter Höganäs på kartan.

Utvecklingen av hamnen är ett av Péters viktigaste mål. Det planerade 20-våningshuset där motiverar han med att det är slöseri med resurser att lämna dyrbar mark oexploaterad.

Han menar att det vi bygger idag blir stadens framtida kulturhistoria men att man därför inte behöver riva det gamla. Staden ska bli något nytt och ge känsla av en större stad. Fler invånare och bättre utbud av handel ska bidra till denna känsla. Om 50 år ska staden vara dubbelt så stor, till både befolkning och yta, med 15 hus med fler än 10 våningar. Men närheten är viktig, till havet och till allting.

Så långt intervjun. Péter Kovács förefaller anse sig sitta inne med alla de bästa idéerna och vara säker på att kunna genomdriva dessa. I en senare intervju bekräftar han detta. Han säger sig vara den som kan bestämma allt i kommunen och därmed också ha ansvaret för allt.

Men han lyckas inte alltid få sin vilja igenom. När han summerar sin tid som kommunalråd grämer han sig över folkomröstningen om bebyggande av hamnen. Han var säker på att hans linje skulle vinna. Hade han vetat att han skulle förlora hade han inte tillåtit någon folkomröstning. Men han gjorde vad han kunde genom att formulera omröstningens fråga till sin fördel.

När han ville placera ett kulturhus i hamnen bjöd han in allmänheten att komma med förslag. Men de väsentliga frågorna fick inte diskuteras. Om ett kulturhus behövdes, vad det i stort skulle innehålla och var det skulle ligga. Bara kompletterande detaljer fick man föreslå. Den så kallade medborgardialogen var inte allvarligt menad och fick inte störa hans kulturhusplaner.

Péter Kovács har som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande åstadkommit mycket för kommunen. Mycket har varit positivt och bra och för det ska han ha tack, när han nu tar ett steg tillbaka. Jag hoppas att hans efterträdare blir lika initiativrik och företagsam som Péter varit.

Men jag hoppas också att han har en annan inställning till kommuninvånare som engagerar sig i viktiga projekt och i kommunens skötsel. Jag hoppas att han inser att detta kan ha något gott med sig för kommunens och demokratins utveckling.

Det gamla brukssamhället Höganäs är borta och det är väl bra. Men med det borde också den enväldige brukspatronen försvinna.

Anders Malmsten