Mahler i Mölle stationshus

Gustav Mahler

Det händer alltid något i Mölle Stationshus. I veckan står tonsättaren Gustav Mahler på agendan. Det är möllebon Tomas Svensson som presenterar Mahlers andra symfoni och spelar upp en unik video med Claudio Abbado och Luzerns Festivalorkester. Det sker den 8 mars kl. 14.00 och öppet för allmänheten och det är SPF Seniorerna Kullaberg som arrangerar.

Vi lever just nu i en omvälvningens tid, och det gjorde Gustaf Mahler också, (1860-1911):

Tomas Svensson:

Det var en tid av elektrifiering, förbränningsmotorer, flyg, nationalism, ökande klyftor och rustningar som skapade oro vid förra sekelskiftet, en parallell till vår tids snabba omvälvningar.

Vad är sanning och var finns meningen i en tillvaro fylld av oväntade händelser som riskerar att kullkasta grundläggande värden som tagits för givna. När tvivel och vanmakt hotar tilltron i samhället visar sig Mahlers tonspråk synnerligen aktuellt- ett språk som ändå har ljus och tillförsikt.

-Mahler var på sin tid främst den store dirigenten för Wienfilharmonikerna och New York filharmonin- dock inte Mahler som kompositör- ”Min tid skall komma” hävdade Mahler och det gjorde den- men först 100 år efter hans födelse och är idag mer levande än någonsin. Hans samtid hade svårt att ta in dualismen och motsägelserna- här fanns ett inte helt uppenbart budskap som bland klangmassorna i den tidens salar riskerade att förloras. Mahler befriades och fick sitt genombrott först i samband med LP-skivans tillkomst i slutet av 1950-talet.

Avgift 75 kr och anmälan till Bengt Nilsson, bengt.molle@gmail.com.