Luftslott istället för politisk handling

Är det brist på kunskap om ensamkommande flyktingar som skapar denna öronbedövande tystnad? Eller kan det vara så att man inte vågar säga något!? Varför får inte det fåtal ungdomar som är kvar i kommunen stanna här, fortsätta skolan och behålla sina kamrater?

Kjell Cronert, en av initiativtagarna till Välkommen till Viken.

Höganäs kommun har fått över 100 miljoner av staten, för att klara åtagandet att vårda ensamkommande på ett bra sätt. För en del av de pengarna har en chef köpts ut, samtidigt som minst fem andra chefer har slutat och många i personalen gett upp.

Inför beslutet om man skulle låta de ensamkommande som fyllt 18 år bo kvar och fortsätta gå i skolan här, i väntan på besked från Migrationsverket, fick socialnämnden ett väl genomarbetat dokument. Det visade sig att vissa av ledamöterna inte ens läste handlingarna före beslutet.

Resultatet är att man struntar i tonåringar och skickar dem kors och tvärs, istället för att betala några kronor extra för att de ska få stanna i Höganäs.

Påståenden och halvsanningar haglar. Påståenden som att vuxna inte ska bo med barn. Lika dumt sagt som att man skulle skicka iväg sina egna barn hemifrån så snart de fyllt 18 år.

Resultatet av kommunens totala brist på medmänsklighet är att förstående familjer i kommunen ställer upp och tar hand om många som fyllt 18 år, utan att få en krona i ersättning.

För ett par dagar sedan visste kommunen inte ens hur många som finns kvar här, men det är fler som tvingas gömma sig än till och med jag anat.

När förvaltningsrätten ansåg att kommunen fattat ett felaktigt beslut, så struntade man i det och körde bara vidare. Man gjorde en liten gir, men korrigerade tyvärr inte det viktiga, som vore att lägga mer energi på de ensamkommande.

Tyvärr tycks inga partier bry sig, i varje fall inte på ett sätt som hörs. Och nu anmäls kommunen igen.

Var befinner sig alla andra partier än Moderaterna i denna fråga? Ingen i Höganäs vet. Tar man ställning och visar sin åsikt som parti riskerar man någonting, men man vet inte vad och blir rädd.

Kjell Cronert har skrivit en bok om arbetet för de ensamkommande ungdomarna i Viken.

Inget av de politiska partierna bryr sig om unga människor som flytt från ett land i krig. Jag har lärt känna ca 20 ungdomar, varav 18 är fantastiska och inget hellre vill än att etablera sig i Sverige. Och bland annat genom vårt engagemang i Välkommen till Viken har vi kunnat påskynda kunskaperna i svenska, som på många sätt är avgörande för allt.

För mig, som engagerad medmänniska med ett förflutet inom politiken, är det ofattbart att inget parti i kommunen engagerar sig i omvårdnaden av ensamkommande flyktingar och arbetar för bättre villkor för dem.

Istället sitter alla bara i sandlådan och bygger luftslott. Åtminstone borde man ha kunnat tacka alla volontärer i Brunnby, Strandbaden, Nyhamnsläge, Höganäs och Viken – hundratals människor som varje dag kämpar för de här utsatta ungdomarna.

Kjell Cronert