LSS-brukarna kommer i kläm

Höganäs kommun är i behov av fler och bättre LSS-boenden (boende för människor med funktionsnedsättning) i centralorten. När folkparksföreningen, som säger sig vara en folkrörelse, går in och överklagar det planerade boendet i Folkparken, blir vi givetvis besvikna och inte minst ledsna å LSS-gruppens vägnar.

LSS-boendet ska placeras till höger innanför ingången till Folkparken. Foto: Fredrik Göransson

När Region Skåne drog sig ur vår överenskommelse om en familjecentral i folkparken såg vi en möjlighet att skapa ett boende på absolut bästa plats och i ett helt nytt hus för denna mycket utsatta grupp. En grupp som inte alltid kan göra sig hörd och som i tider av ekonomiska bekymmer och nedskärningar från statligt håll ständigt riskerar att komma i kläm.

Folkparksföreningen framför att parken kommer att hamna i skymundan och att boendet kommer att störas av deras aktiviteter och varande i närheten.

Att parken på något sätt skulle skymmas är ett konstigt argument, eftersom det rör sig om en identisk byggnad till den som skulle uppförts för familjecentralen, som man inte har invändningar emot.

I den mån folkparksföreningens aktiviteter kommer vara störande för kringboende är problemet ett annat. Folkparksföreningen vill köpa en tomt mitt i stadens mest förtätade områden med boende i samtliga väderstreck, vilka i så fall kommer uppleva störningar på samma sätt som den grupp de ej vill ha som granne.

Kommunen har haft en tomt, kommunen vill sälja en del till en annan intressent och denna intressent väljer att försöka stoppa det kommunen vill bygga, redan innan man köpt tomten! Är det då konstigt att kommunen funderar på att hitta andra vägar?

Kerstin Schultz uttrycker i HD sin indignation över kommunens vilja att stå upp för bra faciliteter för våra allra mest utsatta medborgare. Vi tycker att denna inställning är underlig.

Vi önskar att man kunde se möjligheten för dessa medborgare till ett boende utöver det vanliga.
Vår förhoppning är att Folkparksföreningen skall ändra sig och inse att goda faciliteter även för dem som har funktionsvariationer både är viktigt och en rättighet.

I vilket fall går för oss de funktionsnedsattas väl och omsorg före folkparksföreningens önskan om en ny folkpark.

Péter Kovács, kommunstyrelsens ordförande (M)
Peter Schölander, socialnämndens ordförande (M)