LSS bolagiseras men tillståndet dröjer

Om två veckor ska driften av LSS-boendena i Höganäs gå över till det nya bolaget Höganäs Omsorg AB. Men tillstånden från Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO, kommer inte förrän tidigast under våren 2018.

LSS-boendet på Plommongatan i Viken. Foto: Höganäs kommun

– Personalen flyttar över till bolaget den 1 juni, säger Monica Fallesen, avdelningschef för LSS i Höganäs. Men själva driften blir kvar i kommunal regi tills tillstånden är klara.

Bengt Silverstrand, företrädare för pensionärs- och funktionshinderorganisationerna PRO och DHR, anser att kommunen borde avvakta tillståndet innan man flyttar LSS-verksamheten till bolaget.

– Det är djupt upprörande att man gör så här mot en av samhällets svagaste grupper, säger han. Och jag är synnerligen kritisk mot att verksamheten flyttas till bolaget innan man ens skickat in sin ansökan till IVO.

Det nya kommunalägda bolaget.

Till skillnad mot exempelvis äldreomsorg, som redan idag drivs i det nya bolaget, måste privata LSS-boenden ha tillstånd från IVO. Ett kommunalt boende för funktionshindrade behöver bara anmäla till inspektionen att man bedriver verksamhet, men nu måste man alltså för första gången ansöka om tillstånd.

– Lagen är ju densamma, men visst ställer det till det att vi nu måste ansöka om tillstånd från IVO, säger Monica Fallesen. Deras krav är ofta högre än kommunens, bland annat när det gäller chefers kompetens och utbildning.

Roger Nilsson, socialdemokrat och vice ordförande i socialnämnden, är upprörd över att tillståndet från IVO inte är klart, innan verksamheten flyttas.

– Det är mycket pinsamt och oroväckande, säger han. Ännu ett bevis på att kommunledningen har alltför bråttom och rusar iväg.

Nyligen nekades ett privat LSS-boende i Helsingborg tillstånd från IVO, eftersom chefen för boendet, som skulle drivas på entreprenad av Attendo, bedömdes sakna rätt kompetens.

– Exakt samma regler gäller för all verksamhet, säger Lennart Wennberg, ämnessamordnare för funktionshinderområde syd på IVO. Om ett nytt kommunalt bolag inte skulle få tillstånd, innebär det uppenbarligen att det finns brister redan idag.

På IVO har man liten erfarenhet av bolagisering av kommunal verksamhet. Oftast handlar deras tillstånd och tillsyn av helt fristående privata boenden, där kommunen, som i Helsingborg, lagt ut driften på entreprenad.

– När det gäller vanliga kommunala boenden förutsätts kommunerna kunna lagen och ha en transparent organisation, säger Lennart Wennberg.

En annan sak som kan innebära problem för bolagets nya tillstånd handlar om standarden på boendena. De sex gruppbostäder som finns i Höganäs har till exempel gemensamma kök och dagens krav säger att varje lägenhet ska ha eget kök.

– Det kan bli ett problem med våra gamla lokaler, säger Monica Fallesen. Vissa saker har vi kunnat anpassa, men långt ifrån allt går att bygga om.

Ett nytt LSS-boende ska byggas vid ingången till Folkparken. Foto: Fredrik Göransson

Kommunen söker nya lokaler och i Folkparken ska Höganäshem bygga ett helt nytt LSS-boende med sex lägenheter, alla med eget kök. Dessutom hoppas Monica Fallesen att man senast 2020 ska få ytterligare ett nytt boende.

– Vi vill gärna ha en egen trappuppgång i ett hus, där vi kan disponera samtliga lägenheter, säger hon.

IVO är tillsynsmyndighet för vård och omsorg i Sverige.

Monica Fallesen uppskattar att ansökningarna till IVO blir klara under sensommaren eller tidigt i höst. Sedan väntar åtta månaders handläggningstid innan verksamheten kan få de tillstånd som krävs.

– Det som är positivt är att vi tvingats göra en grundlig genomlysning av verksamheten i samband med ansökningarna, säger hon. Och i det arbetet har vi haft fokus på kvaliteten, vilket gynnar både brukarna och de anställda.

Marie Holmstedt är ny moderat ordförande för socialnämnden i Höganäs och efterträdde Peter Schölander, som i februari valdes till kommunstyrelsens ordförande.

– LSS-verksamheten kommer att fungera precis som tidigare, med samma duktiga personal och samma boenden, säger hon. Trygghet och kvalitet är det viktigaste för oss och för brukarna blir det ingen skillnad alls, under tiden vi väntar på tillståndet från IVO.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Vård & omsorg kan hamna i kommunalt bolag

Anställda vill inte bli handelsvaror

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara