Lottade medborgare ett bra förslag

Johan Fischer skriver i Fyren om hur demokratin skulle kunna utvecklas vidare. Att detta skulle behövas är fullkomligt klart.

Nytt förslag för större medborgarinflytande. Illustration: Chris Bergendorff

Nytt förslag för större medborgarinflytande. Illustration: Chris Bergendorff

Jag tycker metoden borde diskuteras. Kanske kunde den utformas att passa också i Höganäs. Det vore välkommet, eftersom det idag inte förekommer någon meningsfull dialog mellan politiker och medborgare.

Bara ett fåtal av oss medborgare engagerar oss i politiken. Vi har fullt upp med annat och tror dessutom inte att vi kan påverka politikerna. Dessa får agera utan att vi bryr oss och tycker antagligen att det är bekvämt att inte behöva blanda in oss medborgare i sitt beslutsfattande.

Det finns visserligen personer som engagerar sig i vad som händer, vill diskutera med politikerna, kommer med idéer eller förslag till lösningar och protesterar mot vad de anser vara dåliga beslut.

Men med rådande inställning ses de oftast av de styrande som obekväma bakåtsträvare och nej-sägare. Följden blir ett ”vi och dom”. Prestige kommer in i bilden. Motsättningarna, istället för en öppen diskussion, ett givande och tagande, blir en belastning vid lösandet av problem.

Man hör ofta folk säga att politiken handlar om så svåra frågor att vi ”vanliga människor” inte förstår dem. Men är inte politiker också vanliga människor? Förstår de bättre? Personligen tror jag att vi ”vanliga människor” skulle ha mycket att tillföra, bara vi och politikerna accepterade en sådan ordning.

Därför verkar Johan Fischers tankar om lottade medborgargrupper intressanta. Han skriver:

”En fördel med lotten är att de utvalda är ”fria”, det vill säga de är utsedda som medborgare och inget annat, och de representerar alltså inte partier, religioner, organisationer eller lokala grupper.”

Ett fåtal av de frågor politikerna avhandlar är av ideologisk karaktär, frågor där partiernas ideologier bör få vara styrande. Flertalet frågor är emellertid av allmänt praktisk karaktär och borde inte ha med partipolitik att göra. I sådana frågor skulle ”vanliga människor” kunna tillföra mycket, såväl kunskap som klokhet.

Med lottade referensgrupper skulle frågorna kunna bli bättre genomlysta, besluten klokare och dessutom bättre accepterade av medborgarna. Öppenheten och demokratin skulle stärkas. Förtroendet för våra politiker likaså.

Jag håller med Johan Fischer. Varför inte prova?

Anders Malmsten

Anders Malmsten

Läs även:

Lottade medborgare