Lösning i sikte för Folkparksfrågan

Nu ska kommunledningen förhandla med Folkparken, läget är inte längre låst. Alliansen lyssnade på Göran Lock (MP) vid ett extra möte i kommunstyrelsen på torsdagskvällen och svängde 180 grader. Nu kan man kan tänka sig att föra seriösa förhandlingar med Höganäs Folkets Hus och Parkförening.

Göran Locks försökte medla i den känsliga situationen vid sammanträdet och lyckades få igenom att kommunstyrelses ordförande Péter Kovács (M) ska ta initiativ till en dialog med Folkparksstyrelsen, för att hitta en lösning som tillfredställer båda parter.

När Folkparksföreningen i december överklagade kommunens byggnadslov för ett LSS-boende i parken, surnade kommunledningen till ordentligt och vägrade skriva på det köpekontrakt som man lovat föreningen. Föreningen skulle få köpa tillbaka en del av den park man sålt till kommunen för 14 miljoner kronor. Detta för att bygga ett nytt Folkets Hus, med bland annat samlingslokaler.

Villkoret att skriva på köpekontraktet var från kommunledningens sida att Folkparksföreningen skulle dra tillbaka sin överklagan, vilket föreningen vägrade. Därmed var läget låst, föreningen fick stoppa sina byggplaner och kommunen skickade dessutom tillbaka den handpenning på markköpet som Folkparksföreningen betalade in för två veckor sedan.

Inför kvällens kommunstyrelsesammanträde var läget fortfarande lika låst, enligt förslag skulle inget förhandlas förrän länsstyrelsen hade sagt sitt och om länsstyrelsen inte skulle tillåta LSS-boendet, då detta strider mot detaljplanen, skulle hela affären falla och Folkparken skulle inte få köpa markbiten på cirka 1500 kvm.

Lasse Olsson