Loppan viktig för Kosovo

I förra veckan hade Loppan, Höganäs församlings hjälpkommitté, årsmöte. Mustafa Ademi, representant för Moder Theresas hjälporganisation i Kosovo, höll ett föredrag. Den katolska hjälporganisationen gör ett stort arbete bland landets fattiga, som utgör nästan 30 procent av befolkningen.

Loppans nyvalde ordförande, Péter Kovács, på plats i Kosovo.

Loppans nyvalde ordförande, Péter Kovács, på plats i Kosovo. Foto: Loppan

Landet räknas som ett av de fattigaste i Europa. Loppan stöder Moder Theresas organisation som sysslar med utdelning av mat och kläder och hjälp till självhjälp i form av olika livsmedelsprojekt – till exempel att odla grönsaker och sätta igång både biodlingar och små hönsfarmer. Dessutom skänker man getter och kor till dem som har lite mark att tillgå.

Det visades bilder från de familjer som får särskilda paket från Höganäs varje gång en bil kör ner, familjer som lever i stor misär mitt i Europa. Loppan gör en uppskattad insats och alla som handlar i butiken är med och bidrar till bättre villkor för hjälpsökande.

Problemet är den politiska situationen i Kosovo, där korruption och maktmissbruk hör till vardagen. Och någon större förändring hoppas inte Mustafa Ademi på. Däremot vittnade han om få religiösa motsättningar. Mustafa Ademi är själv muslim, samtidigt som organisationen han arbetar för leds av katolska kyrkan. Men tron är privat och kyrkliga ledare har liten eller ingen makt.

Till ny ordförande för Loppan valdes Péter Kovács och som nya medlemmar i styrelsen Susanne Herting och Pelle Schollin.

Annar Aas