Lisbets bok stoppade bildarkivet

bibl

Lisbet Sällström i mitten då hon arbetade på biblioteket i Höganäs vid en tillställning i Hörsalen ca 1970

Idag träder hon fram, kvinnan som var en av orsakerna till att kulturchefen stängde Höganäs historiska bildbank för en månad sedan. Hon heter Lisbet Sällström och stammar från Höganäs, men bor nu i Sösdala.

– Mitt bokprojekt är allt annat än kommersiellt och det finns ingen anledning att stänga bildarkivet för min skull, säger Lisbet Sällström, som gjort en högst privat bilderbok kring gamla Höganäs, en bok som inte finns till salu.

I veckan uppmärksammade vi att Höganäs Bildarkiv stängts av flera skäl, bland annat då datainspektionen inte gett klara besked om vad som gäller för att hålla arkivet öppet för allmänheten via nätet. Ett annat skäl var Lisbet Sällström.

– Jag gjorde en bok på Photobox, med svartvita bilder från bildarkivet tillsammans med egna, om hur det såg ut i Höganäs förr. Tog själv samma vyer i färg 2014 och har lagt in dessa jämsides, plus skrivit till anekdoter i de olika sammanhangen, säger Lisbet.

Boken gjorde hon för sina söner och en väninna och den finns i ett exemplar på Folklivsarkivet i Lund, ett unikt historiskt dokument över gamla Höganäs.

– Från nuvarande Hjalmarsfält till Höganäs Övre, genom stan till Nedre, till hamnen och ut mot AJ, åter via andra gator till Övre, ut mot kyrkogården och upp till flygfältet. 100 sidor. På så sätt blev en del av bildarkivets ca 8 000 bilder och mina nytagna tillsammans ett levande dokument över Höganäs förr och nu.

sid26 (Copy)

Sida ur Lisbet Sällströms ännu outgivna bok. Några bilder är från Höganäs bildarkiv.

Många höganäsare som hon varit i kontakt med och som har sett boken vill köpa ett eget exemplar och därför har hon på olika sätt undersökt hur det skulle kunna gå till. Hon frågade kommunens informationsavdelning och hon kom i kontakt med kulturchefen Anneli Sjöborg.

Svaren från kommunen blev att det inte finns kommunala pengar till att stötta något bokprojekt och att arkivet bara är till för privat bruk och inte för kommersiell verksamhet.

– Konstigt svar, säger Lisbet Sällström. Jag har inte bett kommunen om ekonomiskt stöd, jag har bara berättat om mitt arbete med min hembygds historia och frågat om de kanske kunde anvisa något tryckeri de hade bra erfarenhet av om den skulle kunna ges ut.

sid20 (Copy)

Bilder och anekdoter i boken

– Syftet med boken för min del har aldrig varit att ge ut den. Vem som helst (i teorin i alla fall) kan ju göra liknande böcker när bilderna finns för nedladdning i olika upplösning. Dock är det väldigt mycket arbete bakom min, som var ämnad för min släkt.

Det var när flera i Höganäs tyckte att boken borde ges ut för att intresset är så stort, som Lisbet hörde av sig till kommunen. Det kunde bli en bok i linje med de två böckerna ”Vårt gamla Höganäs”, som ju är hämtat ur samma bildarkiv.

– Följden av att jag kontaktade kommunen blev istället att arkivet stängdes för alla. Jag har bett kulturchefen flera gånger om ett möte där jag kunde visa boken. Men det har jag inte fått något svar på,säger Lisbet Sällström

Så här skrev kulturchefen Anneli Sjöborg i ett svarsmail för en vecka sedan:

Höganäs kommun äger bilderna och vår avsikt med fotoarkivet är inte att det ska användas kommersiellt; och det är med respekt för de personer som finns på bilderna. På så sätt vill inte vi medverka till att du publicerar bilderna, du tar ju över ett publiceringsansvar och kan då få problem med Datainspektionen.”

Lasse Olsson

Lasse Olsson

Mer om bildarkivet:

Unika bildarkivet puts väck!