Likhet inför lagen?

Ordföranden för byggnadsnämnden här i Höganäs har säkerligen en bil. Kanske en som han sätter stort värde på och som han verkligen har behov av. Låt oss anta att den blir stulen men återfunnen och att man griper den som stal den.

Stjäl inte min bil! Illustration: Anders Malmsten

Nu anses väl inte bilstöld som något särskilt grovt brott, så den skyldige kommer antagligen ganska lindrigt undan. Kanske med böter eller en villkorlig fängelsedom. Så långt är väl allt ganska rättvist och ordföranden nöjd.

Men tänk om den skyldige därefter fick behålla bilen. Hade ordföranden accepterat detta och tyckt det vara OK? Det kan jag ju inte veta. Men jag är ganska övertygad om att han skulle protestera. Självklart ville han ha sin bil tillbaka! Han hade ju en gång betalat den!

Och var bilen skadad, skulle den repareras. På den skyldiges bekostnad. Så lätt och billigt skulle man inte kunna bli bilägare! Ordföranden skulle också ha lagen på sin sida och fått sin bil tillbaka.

Om vi nu istället tänker på något annat värdefullt. Exempelvis en vacker utsikt från ditt vardagsrumsfönster, en vacker och lummig natur eller en värdefull kulturmiljö i ditt bostadsområde. Om din granne får för sig att bygga för din utsikt, skövla naturen eller fördärva kulturmiljön och gör detta utan mark- eller bygglov, då bedöms saken annorlunda.

Blåklocksvägen i Viken.

Byggnadsnämnden kräver då en blygsam sanktionsavgift av din granne för att denne ”glömt” söka lov för sitt tilltag. Men han slipper reparera de skador han ställt till med.

Du får inte tillbaka din utsikt eller lummigheten. Den skadade kulturmiljön förblir skadad. Inte ens sanktionsavgiften går till dig. Den hamnar i kommunens kassa.

Och grannen får sitt mark- eller bygglov utan att du ens fått lov att säga din mening. Så lätt och billigt kan man ”köpa” sig det man vill ha! På din och andras bekostnad. Det tycker tydligen byggnadsnämnden och dess ordförande är OK!

Men varför kräver man inte att grannen återställer det han ställt till med? När jag, apropå ett aktuellt fall i kommunen, ställer den frågan till en annan av kommunens makthavare svarar denne att ”det är så man gör”. Också han tycker detta är OK!

Att stjäla en bil är tydligen ett värre brott än att stjäla en vacker utsikt eller en värdefull miljö. Eller också är det inte så viktigt när det är ”vanligt folk” som drabbas? Alla är vi jämlika. Men några är kanske jämlikare än andra?

Jag skulle uppskatta, om man från kommunledningens sida ville förklara, hur man resonerar i denna fråga.

Anders Malmsten