Liberaler vill lyfta blicken för kulturen

Vi vill ha ett nytt övergripande mål i Höganäs kommun. Ett mål som faktiskt säger något om livskvalitet och värderingar – inte bara ett kvantitativt mål om ökad befolkningsmängd. Ett mål som talar om att “här hos oss i Höganäs kommun så satsar vi på oss som bor här”.

Kultur för alla. Foto: Chris Bergendorff

Kultur handlar mycket om kreativitet, något som för oss är en av de viktigaste byggstenarna för att skapa sin egen tillvaro och finna sin väg i livet. Kultur skapar samhörighet och delaktighet – mellanmänskliga relationer – förståelse – tolerans och öppenhet. Vi vill att kulturen – subkultur, finkultur, ungdomskultur, idrottskultur, “gammelkultur” och knepig kultur – ska stå överst på listan av mål.

Att ha ett gemensamt mål gällande kulturen skulle skapa så många mervärden och positiva effekter för oss alla, från privatperson till företagare och allt där mellan. Det visar på en vilja att satsa på nytänk och kreativitet, näringsverksamhet, möjligheter och utveckling.

Vi har idag 178 registrerade föreningar inom allt från olika idrotter till medeltidskrigskonst. De ideella insatserna är ett enormt tillskott och om vi skulle översätta det engagemanget och de nedlagda timmarna till reda pengar får vi en summa på ungefär 16 miljoner kronor.

Till detta ska läggas det stora engagemang som personal på ER kulturhus, biblioteket, sportcentret och kultur & fritidsförvaltningen lägger för att ge oss i kommunen livskvalitet och kreativa upplevelser. Vilken fantastisk vilja det finns att utveckla vår kommun!

Låt oss lyfta blicken och skapa en ännu bättre kommun genom att låta kulturens alla former – allt från idrott till skapande på olika sätt – få en mycket mer framträdande roll och erkännas den betydelse den har för oss alla.

Louise Stjernquist & Ros-Mari Paulsson
Liberalerna i Höganäs