Levande dialog med få invånare

– Dialogen är levande och ska fortsätta.
Kultur- och fritidschefen Anneli Sjöborg är nöjd med de sammanlagt 196 svar man fått på medborgarenkäten om kulturhuset.

Förutom de 154 webbsvaren har det kommit in 42 svar på papper, insamlade på biblioteket och under kulturnatten. Även i dessa svar önskar man café och lokaler för teater, bild, keramik och dans. Man efterfrågar datasalar och lokaler för mogen dans. Någon vill ha levande verkstäder, en annan önskar studierum. En åsikt är att ett kulturhus borde ligga nära Sagabiografen.

Trots att enkäten bara vill ha svar på vad ett kulturhus ska kompletteras med, förutom ungdomsverksamhet och bibliotek, uttrycks många åsikter om kulturhusets placering.

Här finns de som menar att en placering i hamnen är att föredra: ”Med kulturhus i hamnen blir Höganäs komplett” – men de flesta avvisar bestämt att kulturhuset placeras i hamnen: ”levande centrum försvåras”, ”kultur bör spridas”, ”ungdomar behöver ett eget hus”, ”central placering nödvändig”, ”döda inte centrum”, ”kan vara två hus”, ”bygg ej monument” och ” vi behöver inget skrytbygge” är argument som framförs.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns många önskemål, men att de spretar åt alla håll. Stora drömmar blandas med anspråkslösa önskningar. Tydligt är att placeringen av lokalerna påverkar vilken inriktning man vill ha på verksamheten.

Medborgardialogen kommer att vara rådgivande i det fortsatta arbetet, säger kommunen på sin hemsida. Synpunkterna i enkäten ger dock inga entydiga svar som kan peka ut riktningen för det framtida arbetet med kulturen i kommunen.

Dessutom har endast knappt 200 av kommunens 25 000 innevånare svarat, vilket motsvarar mindre än en procent av befolkningen.

Peter Kinch

Läs även:
Bara 154 svar på kulturhusenkät