Lennart Nilsson ingen slugger

– Det är lätt att skrika, men då riskerar vi att få gatans parlament och jag tror trovärdighet är viktigare för väljarna.

Lennart Nilsson till fyren

Lennart Nilsson arbetar långsiktigt. Foto: Socialdemokraterna Höganäs

Lennart Nilsson, socialdemokratisk ledare och oppositionsråd i Höganäs, vill leverera resultat istället för att iscensätta jippon.

I 20 år har Socialdemokraterna tappat röster i kommunvalet och är inte ens största parti i Höganäs stad längre. 2014 hejdades tappet och man vann ytterligare ett mandat, jämfört med förra valet. Men Lennart Nilsson hade hoppats på större framgångar.

– Efter höghusdebatten och folkomröstningen borde vi ha blivit största parti i centrala Höganäs igen. Istället var det Moderaterna som fick flest röster, även på Höganäs Nedre. Vi vann ingenting på att stötta kampen mot höghusbygget.

Efter segdragna inre stridigheter i partiet blev Lennart Nilsson oppositionsråd i november 2010, en halvtidstjänst som han kompletterar med fackligt arbete i Handelsanställdas förbund i Helsingborg.

Fem år senare upplever många att oppositionen ofta är osynlig i Höganäs – en kommun där Moderaterna hoppades på egen majoritet i senaste valet, men ”bara” fick drygt 45 procent av rösterna, mot knappt 20 procent för S. Enbart i Vellinge och Lomma röstade fler väljare på M i kommunvalet 2014.

– Det är klart att det är en utmaning att vara socialdemokrat i den här kommunen, säger Lennart Nilsson. Bråken och stridigheterna i vårt parti har säkert spelat stor roll för de låga valresultaten, väljarna förlorade förtroende för oss.

– Men dessutom tror jag våra dåliga siffror beror på gentrifieringen av Höganäs, fortsätter han. Människor glömmer lätt vad man kommer ifrån, när man får det för bra.

Lennart Nilsson tror även att Péter Kovács, kommunstyrelsens moderate ordförande sedan drygt 13 år, har betydelse för det låga väljarstödet för S.

– Péter är ingen högerhök, han har en mjuk framtoning och vi är till stor del överens om hur kommunen styrs och utvecklas. Och vi är med och håller i styret.

Lennart Nilsson ser sin roll som ledande oppositionspolitiker som ett effektivt sätt att komma in i frågor på ett tidigt stadium och vara med och påverka i en socialdemokratisk riktning.

– När vi inte har makten kan vi inte själv slita i styret och tro att alla ska följa oss. Men vi är med när processerna startar och får inflytande över besluten innan protokollen skrivs.

Socialdemokraterna påverkar den lokala politiken i det tysta.

Socialdemokraterna påverkar den lokala politiken i det tysta. Foto: Lasse Olsson

Att stå på barrikaderna och högljutt protestera är däremot inte Lennart Nilssons modell.

– Vissa i partiet tycker att vi borde kritisera och ta ”ära och redlighet” av Péter Kovács, men det kommer aldrig att hända under min tid som ledare, slår han fast. Vi måste skilja på sak och person.

– Att vara populist är det enklaste som finns och i valet mellan att vara en slugger eller en trovärdig politiker, väljer jag det senare varje gång. Allt vi föreslår idag, måste vi vara beredda att genomföra i morgon.

Under hösten och vintern har byggnadsnämnden fått stark kritik från olika håll. Bland annat för att varken ha hört eller underrättat grannar och för att många bygglov upphävts efter överklagandeprocesser. Nyligen startade kommunrevisorerna en ny granskning av hur handläggningen av bygg- och planfrågor sköts och det ligger även en anmälan hos Justitieombudsmannen.

I höstas ställde Miljöpartiet en interpellation till nämndens ordförande Gustaf Wingårdh, M, om bygglovshanteringen i kommunen. I den efterföljande debatten i kommunfullmäktige var Lennart Nilsson och Gustaf Wingårdh oeniga om hur ofta socialdemokraterna utryckt en avvikande åsikt på nämndens möten.

– Om vi ska ha aktiva politiker, måste var och en ta ansvar för sin nämnd och jag kan inte lägga mig i allting, säger Lennart Nilsson. Och vi måste fatta alltid beslut, även om vissa inte är så roliga.

Han poängterar att byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd och att det därför är extra viktigt att formalia följs.

– Vi måste alltid göra rätt, att inte hålla sig till regelverket är oförlåtligt. Mycket märkligt har hänt och jag kan tänka: Ingen rök utan eld. Men samtidigt kan byggnationer reta upp vem som helst och det finns många särintressen.

I vilka frågor tycker då Lennart Nilsson att socialdemokraterna har lyckats påverka politiken i den egna riktningen?

– När det gäller de delade turerna i äldreomsorgen har man äntligen lyssnat på oss och nu får man pengar från den socialdemokratiskt ledda regeringen för att öka bemanningen och ta bort dem. Och i skolfrågorna tycker jag också att moderaterna har närmat sig oss.

Höganäs oppositionsråd drivs av en vilja att förändra samhället och få större genomslag för socialdemokratiska värderingar som rättvisa, jämlikhet, solidaritet och broder/systerskap.

– Jag är inte ute efterkortsiktiga kampanjer i rampljuset. Det är trovärdigheten som är det viktiga och den vinner man genom långsiktighet och kompetens.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

 

 

 

Irriterad stämning på fullmäktigemöte

Bygglovshantering som hotar demokratin

Höganäs saknar politisk opposition