Låt oss rätta till faktafelen

I en artikel som beskriver hur bra verksamheten är i Eric Ruuth-huset – något vi är rörande överens om – försöker Miljöpartiet få det att framstå som att enda anledningen att tillgänglighetsanpassningen och upprustning av huset ska påbörjas 2017, är att de har lyft frågan.

Kulturhuset Eric Ruuth behöver omfattande upprustning och renovering.

De tycks också anse att MP är de enda som har lov att använda sig av Nättidningen Fyren, allt annat är obefogad stolthet och brist på möjlighet till påverkan på annat sätt.

Det är inte Miljöpartiet som varit drivande i frågan, det är jag och mina allianskollegor som arbetat med detta.

Hissarna och tillgänglighetsanpassningen som ska genomföras under 2017 är en fråga som jag lyfte redan i juni 2016. Under hösten 2016 hade vi verksamhetsbesök på Eric Ruuth och efter det togs ett enhälligt beslut i utbildningsnämnden om att skicka samma signal som jag tidigare lämnat till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Mitt sista förslag finns skriftligt och lämnades 15 november 2016. Utbildningsnämnden skickade signalen efter nämndsmötet den 17 november 2016.

När investeringsplanen presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott hade inte framflyttningen av tillgänglighetsanpassningen kommit med varför det rättades till inför kommunstyrelsens möte. Trots att det ena språkröret själv deltagit i utbildningsnämndens beslut och var informerad om att jag lyft frågan på kommunstyrelsens arbetsutskott agerar språkrören på detta sätt.

Med tanke på reaktionen miljöpartiet uppvisar för att jag intervjuades av Fyren och deras ansträngning i sin artikel att tillskriva sig själva allt, ställer jag mig följande frågor:

Är miljöpartiet verkligen intresserade av en objektivt granskande journalistik från Fyrens sida eller vill de ha Fyren som sin alldeles egna kanal?

Står Miljöpartiet verkligen för den demokratiska ordningen då eller är det, som ett av Miljöpartiets språkrör uttryckte det, bara kasst att sitta i opposition?

När det gäller mitt enorma engagemang för ungdomar, Eric Ruuth, jämställdhet och demokrati, så vet jag var jag står, hur mycket jag arbetar för det och varför jag gör det. Inte för egen vinning utan för allas och ibland har jag anledning att känna mig stolt och glad.

Det gör mig djupt bekymrad att båda språkrören förvränger fakta och inte anser att jag har den demokratiska rättigheten att uttrycka mig oavsett vilket forum det må vara. Det är också lite löjeväckande att de försöker förlöjliga mig för sin självhävdelses skull.

Jag föredrar en nyanserad och saklig debatt.

Louise Stjernquist
Gruppledare Liberalerna