“Låt inte Övre dö”

Eric Ruuthsskolan

Eric Ruuthsskolan

– Det är lockande med en offentlig mötesplats för barn, ungdomar, barnfamiljer och äldre, för upplevelser och debatt, säger Terese Blandford, bibliotekschef i Höganäs. I ett nytt kulturhus kan aktiviteter för alla invånare få plats, från småbarnens sagostunder på biblioteket till kurser för äldre som behöver hjälp att klara av den nya tekniken.

 

Terese Blandford

Terese Blandford

I utredningen om ett kulturhus i Höganäs föreslås att biblioteket slås samman med Eric Ruuth och att det nybyggda huset även innehåller ett scenrum med plats för 500 personer. Utredarna menar att hamnområdet är den bästa placeringen och förslaget ska diskuteras i en medborgardialog under sensommaren och hösten.

– Redan nu samarbetar vi kring olika evenemang, till exempel Kulturnatten, men med gemensamma lokaler ser jag framför mig spontanmöten mellan ungdomar som deltar i musik- och konstundervisning och bibliotekets utbud av utställningar och läsning, säger Terese Blandford.

På biblioteket är det stickcafé varje måndag eftermiddag och den här gången är det Ann-Christin, Gun, Karin och Anne-Marie som träffas. På frågan om var de tycker att kulturhuset ska placeras är de eniga.

sticktanter

– Det viktigaste är att det nya Kulturhuset ligger centralt, säger Anne-Marie. Man måste kunna ta sig dit med bil, buss, eller rullator utan svårigheter, annars kommer det inte bli möjligt för oss äldre att utnyttja ett nytt och fint kulturhus.

– Varför inte föra ihop stadens två delar med ett centralt placerat kulturhus, föreslår Ann-Marie. I kulturhusutredningen säger man att placeringen av Eric Ruuth inte är tillräckligt central och att en flytt till ett nytt kulturhus i hamnen därför skulle vara en fördel för alla de ungdomar som besöker kulturskolan.

– Låt inte Övre dö genom att flytta Erik Ruuth därifrån, vädjar Anne-Marie. Nu bidrar huset till att det är liv och rörelse med engagerade ungdomar i kvarteren runt Gruvtorget. Det vore verkligen synd om det försvann.

– Satsa hellre pengar på trivsamma samlingslokaler, både ute i byarna och i Höganäs, än på ett nytt kulturhus. Helst ska det vara gratis eller mycket billigt att ordna samkväm, utställningar eller föredrag, tycker Ann-Christin.

Terese Blandford tycker inte att placeringen av kulturhuset är det viktigaste, så länge det är lätt att ta sig dit och resurserna räcker för en mångsidig verksamhet för alla invånare.

– Tillsamman med socialförvaltningen driver vi driver Café Träffpunkten för invandrarkvinnor, Språkcafé för nya svenskar, Bokbuss ut i byarna, som inte har eget bibliotek och ordnar författaraftnar, utställningar, föreläsningar och debatter, säger hon. Tillsammans med Eric Ruuths verksamheter är det mycket som ska få plats och utvecklas i ett gemensamt kulturhus.

Chris Bergendorff

Chris Bergendorff