Länsstyrelsen tar inte upp överklagandet

Länsstyrelsen avvisar Folkparksföreningens överklagande om LSS-boendet i Folkparken och menar att föreningen inte kan räknas som sakägare, eftersom köpeavtalet inte är påskrivet av kommunen.

LSS-boendet ska byggas vid ingången till Folkparken. Foto: Fredrik Göransson

Meningen var att kommunen skulle skrivit på köpeavtalet i december, efter att kommunfullmäktiges beslut i ärendet vunnit laga kraft. Men efter Folkparksföreningens överklagande vägrade det före detta kommunalrådet Péter Kovács skriva på och sade att han först ville invänta länsstyrelsens beslut.

Under julhelgen debatterades frågan från alla håll och tonläget var stundtals hårt. I februari gav fullmäktige det nya kommunalrådet Peter Schölander i uppdrag att ta kontakt med Folkparksstyrelsen och försöka komma fram till en lösning.

– På vårt styrelsemöte i förra veckan beslutade vi att bjuda in Peter Schölander till oss, säger Kerstin Schultz, ordförande i föreningen. Han har tackat ja och jag ser fram emot att få diskutera frågan med honom i lugn och ro.

Samtidigt har hon svårt att förstå hur länsstyrelsen resonerar när de menar att föreningen inte är sakägare och därför inte har rätt att överklaga ärendet.

– Det känns som moment 22, säger hon. Kommunfullmäktige har ju beslutat att kommunen ska skriva under avtalet och det borde väga tyngre än själva underskrifterna. Alla vet ju att vi ska köpa tomten, kommunen har till och med anpassat detaljplanen till vårt Folkets Hus.

Kerstin Schultz efterlyser även en bredare syn på frågan om placeringen av LSS-boendet i Folkparken.

– Jag välkomnar verkligen ett LSS-boende i parken, men förstår inte varför det inte kan ligga i ett av Höganäshems bostadshus istället för i en lokal precis vid torget, säger hon.

Fyren har sökt Peter Schölander, som avböjer att kommentera länsstyrelsens beslut.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Hård debatt om Folkparken

Infekterad strid om LSS-boende

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara