Kurvigt & grönt genom Viken

Ett parkområde som man får köra bil igenom. Så beskriver Anders Malmsten sin idé för gamla 111:an genom Viken.

Anders Malmstens skiss av en ny, grönare, smalare väg genom Viken.

Anders Malmstens skiss av en ny, smalare och grönare väg genom Viken.

Den 17 februari ska kommunen presentera sina planer för Vikens centrum och gamla 111:an. Men Anders Malmsten och Kjell Cronert har redan funderat på hur det skulle kunna se ut.

– Jag vill gärna få igång en diskussion i Viken kring de här frågorna, säger Anders Malmsten. Om man gör en väg som från början inte inbjuder till höga hastigheter, behöver man varken gupp eller rondeller för att köra försiktigt.

IMG_1003

Gamla 111:an genom Viken. Foto: Kjell Cronert

Anders Malmstens väg är smal, men har gott om mötesplaster. Han har medvetet gjort den kurvig och planerat träd på båda sidor, för att förmedla känslan av ett grönområde, snarare än en genomfartsväg.

– Det är viktigt att känna att man kommer in i en by, att hela Viken är en enhet och inte två olika samhällen med en bred väg emellan.

Anders Malmsten och Kjell Cronert har redan tidigare presenterat idéer om hur Vikens centrum skulle kunna utvecklas. Nu har de funderat vidare och Anders har skissat på 2,5-våningshus på den så kallade potatisåkern söder om Karlfältsvägen.

Lägenheter i 2,5-våningshus på potatisåkern i Viken. Skiss: Anders Malmsten

Lägenheter i 2,5-våningshus på potatisåkern i Viken. Skiss: Anders Malmsten

– Jag är säker på att man kan bygga nytt och ändå behålla den speciella känslan som finns i gamla Viken, säger han. Med de här husen får man plats med drygt 110 lägenheter, utan att det handlar om några höghus.

Vikens torg och busshållplatsen skulle kunna bli ett centrum för hela byn. Skiss: Anders Malmsten

Vikens torg och busshållplatsen skulle kunna bli ett centrum för hela byn. Skiss: Anders Malmsten

På andra sidan Karlfältsvägen tänker sig Kjell Cronert och Anders Malmsten ett torg mitt emot Jollen, där bensinmacken nu ligger. I de tre byggnaderna som omger den öppna platsen skulle affärer och andra företag få plats, med busshållplatserna i direkt anslutning.

– Vi vill bidra med våra idéer som ett komplement till kommunens förslag. Det är alltid bra med olika tankar som bryts mot varandra.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri