Kulturstråk istället för kulturhus

 

Annelie Sjöborg och styrgruppen

Annelie Sjöborg och styrgruppen. Foto Chris Bergendorf

Det blev huvudsakligen tummen ner för kulturhus på hamnplan när den politiska styrgruppen på tisdagskvällen ordnade dialogmöte med medborgarna i Tivolihuset.

– Bättre att skapa ett kulturstråk med många olika kulturyttringar än ett enda kulturhus, kan man sammanfatta budskapet från diskussiongrupperna.

En koloss på hamnplanen är heller inte vad medborgarna önskar, om man får tro den skara intresserade höganäsare som mött upp för att delge politikerna sina synpunkter på förslaget att slå samman Erik Ruuths Kulturhus med biblioteket under ett nytt och gemensamt tak, med placering på hamnplanen.

– Det finns klara samordningsvinster med ett kulturhus, bland annat gemensam entré och reception, scener och teknisk utrustning, sade Anneli Sjöborg, projektledare och utredare för kulturhusplanerna, i sin inledning.

Hon menade också att Erik Ruuths verksamhet skulle bli mer synlig och framhöll behovet av gemensamma mötesplatser i ett alltmer nätuppkopplat samhälle.

Kulturhus 1När diskussionsgrupperna redovisade var det lätt att följa en röd tråd i svaren; bra att det finns en vilja till rejäla kultursatsningar, bra att styrgruppen diskuterar innehållet i ett eventuellt kulturhus, bra att man utreder både kostnader för ett nybygge och vad det skulle kosta att satsa pengar på att rusta upp och behålla nuvarande bibliotek och Erik Ruuths Kulturhus.

Jag gick bland borden och lyssnade:

– Bra om vi får galleri och konsthall, repetitionslokaler, caféverksamhet, stor samlingssal, föreningslokaler, kladd och lek för barnen, lokaler för dans.

– Varför börja med placeringen av ett kulturhus, sedan prata om innehållet?

– Vi får inte tappa Erik Ruuth-andan.

– Äntligen satsas det på kultur.

– Det får inte bli som Dunkers.

– Centralt och inte i hamnen.

– Svenska kyrkan har överskott av lokaler, snacka med dem.

– Låt stora kulturgrejer ske i Helsingborg som redan har arenorna, viktigt här är att ungdomar får utöva sin kultur.

– Satsa på att bygga ut Sagabiografen med tre salonger.

– Vi har redan ett fantastiskt kulturutbud, analysera först behoven.

– Behövs mindre föreningslokaler och mötesrum.

– Satsa pengar på att minska köerna till kulturskolan.

Den 15 september är sista dagen att lämna synpunkter på kulturhuset på kommunens hemsida och på biblioteket, den 28 september berättar man om alla svar på enkäten och den 6 oktober kan man chatta via datorn med politikerna.

Lasse Olsson

Lasse Olsson

Läs även:
Kulturhusenkät med en enda fråga
Kulturhus väcker många frågor
Själen måste finnas kvar
“Låt inte Övre dö”