Kulturhusenkät med en enda fråga

Hamnen uppifran

Här är mest centralt i Höganäs enligt senaste kulturhusutredningen. Helikopterfoto Micke Erlandsson

En enda fråga får medborgarna svara på när kommunen nu vill veta vad folk tycker om kulturhuset som Höganäs styrande politiker planerar för. Frågan lyder: Vad vill du att kulturhuset kompletteras med?

– Styrgruppen ville fokusera på innehållet i kulturhuset, förklarar Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef. Det är kommunikationsavdelningen som har formulerat frågan och de har valt att göra den väldigt öppen.

I veckan lades enkäten ut på första nyhetssidan på kommunens hemsida, men den försvann illa kvickt och nu är den svår att hitta.

– Det är tyvärr så i nyhetsflödet, annat pockar på uppmärksamhet, men det går att hitta enkätsidan om man letar, säger Anneli Sjöborg.

Varför bara denna enda fråga om kulturhuset, det kan ju verka som om enkäten görs bara för att få stöd för en enda idé, nämligen att det ska byggas ett kulturhus?

– Nej, jag tycker snarare det öppnar upp för invånarna att lägga till saker som det kan finnas tysta önskemål om, säger Anneli Sjöborg. Och det kan vara både stora saker som är svåra att förverkliga, eller så hamnar det på en sansad, rimlig nivå med förslag som är möjliga att genomföra.

– Utifrån det sätter sig fastighetschefen ner, projekterar, räknar på kostnaden och i december fattar fullmäktige beslut om man ska fortsätta med projektet.

Den inte helt nya idén om ett kulturhus plockades åter fram i samband med att den politiska majoriteten förlorade folkomröstningen om höghus på hamnplanen. Men redan två månader efter valförlusten gjorde moderattoppen ett utspel om att istället bygga kulturhus på samma plats.

I höstas startade man därför en ny utredning, som plötsligt sopade undan alla andra möjliga placeringar som den tidigare utredningen föreslagit. Hamnplanen blev nu den bästa och enda möjliga placeringen, enligt den utredning som leddes av Anneli Sjöborg.

Däremot har ännu ingen tagit reda på vad det skulle kosta att istället behålla och rusta upp biblioteket och Erik Ruuths kulturhus.

– Det är inte omöjligt att styrgruppen under hösten lägger ut ytterligare utredningsuppdrag, säger Anneli Sjöborg. Ett sådant kan vara att specificera vad det skulle kosta att renovera Erik Ruuth och biblioteket, så att de klarar de energikrav miljöprogrammet ställer. Sen får man jämföra den summan med vad det kostar att bygga nytt.

Anneli Sjöborg poängterar att det ännu inte har tagits några kulturhusbeslut. Dock har man i all hast trollat fram en beredningsgrupp, med uppgift att få fram en miljon kronor ur Nymbergs fond, för att bekosta en arkitekttävling kring det planerade kulturhuset. Gruppen tillsattes av kommunstyrelsen den 2 juni och redan två minuter senare hade man sammanträtt och plockat fram tävlingsmiljonen, samt ytterligare några miljoner ur fonden.

– Det blir mer medborgardialog längre fram, säger Anneli Sjöborg. I augusti genomförs en chatt, och i september ett öppet möte. Dessutom ska föreningar och företag tillfrågas.

Lasse Olsson

Lasse Olsson